Skattekonference: Kvalifikations- og Allokeringskonflikter

CBS afholder skattekonference d. 7. maj 2013 kl. 13-17.30 om kvalifikations- og allokeringskonflikter i national og international skatteret.

Tirsdag, 7 maj, 2013 - 13:00 to 17:30

Dette inkluderer generelle overvejelser om kvalifikation og allokeringer i dansk skatteret og dobbelt-beskatningsoverenskomster samt særlige problemstillinger vedrørende aktielån, immaterielle aktiver, skattesubjekter og skattepolitiske overvejelser.

Skattekonferencen afrundes med reception og networking.

Foredragsholderne udgør:

  • Jane Bolander, Ph.d., Professor, Copenhagen Business School
  • Dr. Dr. hc. Michael Lang, Professor, Institute for Austrian and International Tax Law, WU (Vienna University of Economics and Business), Vienna
  • Katja Joo Dyppel, Ph.d., Adjunkt, Copenhagen Business School & Senior associate, CORIT Advisory
  • Dr.jur. Jens Wittendorff, Adjungeret professor, Aarhus School of Business & Tax partner Deloitte Copenhagen
  • Dr.jur. Niels Winther-Sørensen, Tax partner Ernst & Young
  • Peter Loft, Adjungeret professor, Copenhagen Business School & tidligere departementschef, skatteministeriet

Efter anmodning udstedes der kursusbeviser for deltagelse. Kontakt Trine Buch på tb.jur@cbs.dk senest en uge forud for konferencen.

Tilmelding
Tilmelding kan ske online. Deltagelse koster DKK 500,-. Videnskabeligt personale samt studerende kan deltage uden beregning, dog således at der er et begrænset antal pladser reserveret til studerende.

Mere information
For mere information, henvises der til konferencens hjemmeside.
 

Sidst opdateret: Communications // 03/02/2015