Seminar - Urimelige aftaler

Professor, lic. jur. Lennart Lynge Andersen forelæser over emnet ”Aftaleretlig urimelighed (aftalelovens § 36)” på grundlag af hans bog om § 36, der udkom i januar 2018.

Torsdag, 8 marts, 2018 - 15:30 to 17:30

Baggrunden for den såkaldte generalklausul i § 36 og regler af denne karakter belyses, og der rejses på grundlag af udviklingen spørgsmål, om betegnelsen ”generalklausul” er dækkende. Domspraksis belyses med henblik på, om det traditionelle synspunkt om tilbageholdenhed i erhvervsmæssige tvister, har gyldighed. Begrebet urimelighed drøftes – er der reelt tale om et dommerskøn? Her behandles nogle sager, hvor diskussionstemaet er grænserne for domstolenes kompetence. De øvrige bestemmel¬ser i aftalelovens kapitel III inddrages, og – i kort form – omtales samspillet med den offentlige ret.
Advokat Georg Lett vil herefter kommentere nogle af de problemstillinger i bogen, der særligt henvender sig til advokater og domstolene. Dette gælder bl.a. betyd¬ningen af de civilprocessuelle regler, der er gennemført i de senere år navnlig for at aflaste Højesteret.
 
Juridisk Institut vil være vært ved en reception efter seminariet.

 

Registration: seminar.jur@cbs.dk senest den 1. marts 2018

Organizer: Law Department - Peter Arnt Nielsen (pan.jur@cbs.dk)

Sidst opdateret: Law department // 02/02/2018