Det offentlige som part i civile retssager

Adjunkt, dr. jur. Frederik Waage, SDU holder et indlæg om det offentlige som modpart i retssager baseret på hans doktordisputats, som blev forsvaret den 10. maj 2017 ved SDU.

Torsdag, 15 juni, 2017 - 15:00 to 17:00

 

De emner, der vil blive belyst, er spørgsmål som:

Er advokater, der repræsenterer det offentlige, forpligtede til at varetage den private modparts interesser?

Vil det styrke eller svække retssikerheden hvis staten og kommuner i højere grad selv forestår retssagsbehandling - frem for at overlade opgaven til private advokater?

Normerer forvaltningsloven og forvaltningsretlige retsgrundsætninger det offentliges optræden i civile retssager? 

Hvordan adskiller myndighedens retssagsførelse sig fra almindelig sagsbehandling?

Har domstolene en særlig undersøgelsespligt i sager om prøvelse af myndighedsudøvelse?

 

Efter indlægget vil der være lejlighed til at diskutere disse og mange andre spørgsmål.

Efter seminaret er Juridisk Institut vært ved en reception.

Tilmelding senest den 8. juni 2017 til: seminar.jur@cbs.dk

 

Sidst opdateret: Law department // 15/05/2017