Invitation til tiltrædelsesforelæsning ved professor mso Jan Trzaskowski

Markedsføringsrettens rolle i det moderne informationssamfund

Fredag, 10 november, 2017 - 14:00 to 16:00

Vi lever i et komplekst samfund, hvor traditionelle medier og markedsføringsformer er under pres og hvor personoplysninger og algoritmer spiller en stadig større rolle. Dertil kommer, at erhvervsdrivende gennem adfærdsforskning har fået detaljerede indsigter i, hvordan forbrugeres præferencer og valg kan påvirkes.

I denne tiltrædelsesforelæsning diskuteres, hvorvidt markedsføringsretten i samspil med persondataretten er gearet til moderne markedsføring, samt hvilke krav der – henset til menneskets kognitive begrænsninger – med rimelighed kan stilles til forbrugere og erhvervsdrivende i markedet.

Jan Trzaskowski vil med udgangspunkt i sin forskning inden for it- og markedsføringsret adressere specifikke retlige udfordringer og give sit bud på, hvordan vi på CBS kan bidrage til at videreudvikle den markedsretlige forskning.

Jan Trzaskowski er professor mso, ph.d. ved Juridisk Institut på Copenhagen Business School. Han har beskæftiget sig med juridiske aspekter af markedsføring og informationsteknologi i mere end 20 år og har tidligere været ansat i advokatbranchen og Forbrugerstyrelsen. I 80’erne skrev han computerprogrammer mv. for magasinet IC RUN og han har i sin juridiske forskning bevaret interessen for teknologi og medier.

Juridisk Institut er vært ved den efterfølgende reception.

Tilmelding: seminar.jur@cbs.dk senest den 6 november.

Vært: CBS, Juridisk Institut, Solbjerg Plads 3, C.5., 2000 Frederiksberg.

Sidst opdateret: Law department // 28/09/2017