Invitation til professor Jens Fejøs fratrædelsesforelæsning den 15. maj 2012 kl. 14.00

Ved udgangen af maj måned fratræder professor, dr.jur. Jens Fejø sin stilling ved Juridisk Institut, CBS, Handelshøjskolen.

Tirsdag, 15 maj, 2012 - 14:00 to 15:00

Ved udgangen af maj måned fratræder professor, dr.jur. Jens Fejø sin stilling ved Juridisk Institut, CBS, Handelshøjskolen.

I den anledning indbydes til hans fratrædelsesforelæsning, "Rundt om konkurrenceretten", som afholdes den 15. maj, fra kl. 14:00.

Juridisk Institut er vært for en efterfølgende reception.

Jens har været ansat som stipendiat, lektor og professor på Institut for Europæisk Markedsret/Juridisk Institut fra 1971 med et afbræk som advokat i 1980.-erne. Han har primært beskæftiget sig med forskning og undervisning inden for EU-retten, konkurrenceretten og immaterialretten.

Sideløbende med dette har han i forskellige perioder været medlem af bl.a. Konkurrenceankenævnet, Klagenævnet for Udbud, Energiklagenævnet, Udliciteringsrådet og af Havneklagenævnet, og han har deltaget i lovforberedende arbejde og været voldgiftsmand og udøvet rådgivning af forskellig art. Han har desuden været formand for eller medlem af bestyrelsen i forskellige faglige foreninger, bl.a.  Dansk Forening for Europaret, Konkurrenceretsforeningen og  Energiretsforeningen.

Tilmelding: seminar.jur@cbs.dk - Frist for tilmelding 12. maj 2012

 Receptionen foregår i kantinen på 2.sal

Sidst opdateret: Communications // 31/10/2012