Invitation til Jubilæum

Professer Søren Friis Hansen fejrer 25-års jubilæum i statens tjeneste

Torsdag, 12 oktober, 2017 - 15:00 to 17:00

Juridisk Institut inviterer hermed til Søren Friis Hansens 25-års jubilæum torsdag den 12. oktober 2017 kl. 15.00 på Juridisk Institut, Solbjerg Plads 3, C.5. sal.

Vi håber at du har lyst til at være med til at fejre dagen.

Lidt om Søren Friis Hansen: Sørens forskningsområder på Juridisk Institut ligger inden for selskabsretten, herunder interessentskaber, kommanditselskaber, aktieselskaber og anpartsselskaber samt fonde. Forholdet mellem national selskabsret og skatteret, og forholdet mellem national ret og EU-retten, herunder særligt forholdet mellem national skatteret og EU-retten

Sørens ansættelsesforhold har været koncentreret om universitetsverdenen og forløber således:

April 1991 - juli 1995; Retsvidenskabeligt Institut A, Københavns Universitet

April 1996 - august 2001; Juridisk Institut, CBS

September 2001 - august 2011: Juridisk Institut, SDU

September 2011 - : Juridisk Institut, CBS

Tilmelding: seminar.jur@cbs.dk  senest 9.10.17

Sidst opdateret: Law department // 02/10/2017