Juridisk Institut

Instituttets forskning fokuserer på erhvervsretten ud fra et samfunds- og virksomhedsperspektiv. Forskningen tager udgangspunkt i erhvervslivets rammevilkår internationalt og nationalt på baggrund af globaliseringen og er derfor koncentreret om indholdet af og samspillet mellem international ret, EU-ret og dansk ret.

Instituttet har 18 forskere, syv ph.d.-stipendiater, tre TAP-ere, fire studentermedhjælpere og ca. 90 eksterne deltidsundervisere. Hertil kommer to professorer emeriti og en adjungeret professor.

Forskningen ligger inden for tre områder:

  • Handel og transaktioner (kontrakter, finansiering og retsøkonomi)
  • Markedet (international handelsret og EU-markedsret mv.)
  • Virksomhedsorganisation og samfundsansvar (selskabs- og skatteret mv.)
Sidst opdateret: Law department // 02/08/2018