Instituttets historie

Instituttet blev oprettet helt tilbage i 1932 under navnet Regnskabslaboratoriet.

Instituttet blev oprettet helt tilbage i 1932 under navnet Regnskabslaboratoriet. Fra oprindeligt alene at have beskæftiget sig med forskning inden for ekstern regnskabsrapportering har instituttet gradvist udvidet sit forskningsfelt, således at det i dag driver forskning inden for ekstern regnskabsrapportering, virksomhedens økonomiske styring samt revision, herunder offentlige regnskaber og offentlig revision.

Området revision kom med i instituttets fokusområder i 1992 ved en fusion mellem instituttet og det daværende Center for Revision. Center for Revision blev dannet i 1987 som et samarbejde mellem instituttet, Institut for Informatik og Økonomistyring og Juridisk Institut. Formålet med centret var at samarbejde om tværfaglige forsknings- og undervisningsopgaver med relation til cand.merc.aud.-studiet.

Det gamle navn Regnskabslaboratoriet, med klare associationer til de eksakte videnskaber, er blevet tilpasset og udvidet. Forskningsområderne er i dag klart forankrede blandt samfundsvidenskaberne, herunder CBS's driftsøkonomiske tradition, og gør brug af en række forskellige forskningsmetoder. Instituttet lægger stor vægt på, at forskningsresultaterne er anvendelsesorienterede.

Account Data, der har lokalefællesskab med instituttet, blev stiftet i 1983 af professor Jens O. Elling samt nu afdøde lektor Merete Christiansen. Account Data er en stor regnskabsdatabase med regnskaber fra 1983 til dato. Regnskaberne bearbejdes inden de lægges ind i databasen og indeholder et stort antal nøgletal. Account Data har på uvurderlig vis været benyttet i forskningsprojekter inden for området ekstern regnskabsrapportering.

 

For mere information, se instituttets side på engelsk.

Sidst opdateret: Department of Accounting // 16/02/2024