Institut for Regnskab

Faglig profil og strategi

Instituttets forskningsmålsætning

Instituttet driver forskning og undervisning inden for fagområderne økonomistyring, eksternt regnskab og revision, indenfor både den private og offentlige sektor. Det er instituttets overordnede målsætning at udvikle og fastholde de valgte profiler, således at instituttet som helhed fremtræder som et naturligt nationalt centrum for forskningen inden for de tre fagområder, hvilket kommer til udtryk således:

1. International publicering og forskningssamarbejde

Gennem publicering i internationalt anerkendte tidsskrifter, antologier mv. ønsker instituttet at fremstå som en anerkendt forskningsinstitution indenfor økonomistyring, eksternt regnskab og revision. Herudover ønsker instituttet at konsolidere og udvikle sin kompetence til et niveau, som gør instituttet til en synlig og interessant samarbejdspartner i international sammenhæng .

2. National publicering og formidling

Det er instituttets målsætning, at der bør foretages en afbalancering mellem international og national publicering, hvor sidstnævnte også har høj prioritet. Instituttet ønsker således via artikler, lærebøger, udvalgsarbejde mv. at præge den faglige debat i Danmark ved at formidle såvel international som egen forskning i en dansk kontekst.

3. Evnen til at tiltrække og uddanne forskere

På basis af de to første målsætninger er det instituttets tredje mål at være i stand til at tiltrække kvalificerede forskere og Ph.D.-studerende, således at forskningsmålsætningen og instituttets undervisningsforpligtelser kan opfyldes.

Sidst opdateret: Department of Accounting // 11/07/2023