Undersøgelse kortlægger rådgivning om ejerskifte

Nyheder

Ny spørgeskemaundersøgelse udsendt af Center for Ejerledede Virksomheder afdækker rådgiveres erfaringer med rådgivning omkring langsigtet planlægning og virksomhedsoverdragelser i ejerledede virksomheder

 
15/01/2016

Rådgivere til de ejerledede virksomheder vurderer, at 42% af de ejerledede virksomheder, de har rådgivet det seneste år, står overfor et muligt ejerskifte. Men rådgiverne har kendskab til, at kun 17% af virksomhederne har en plan for fremtidigt ejerskab og ledelse af virksomheden. Rådgiverne peger i forlængelse heraf på de to største udfordringer i rådgivning omkring ejerskifte: at ejerlederne ikke ønsker at opgive kontrol med virksomhederne og at ejerlederne har en urealistisk holdning til virksomhedens økonomiske værdi. Dette viser resultaterne af en mindre spørgeskemaundersøgelse blandt 169 rådgivere for danske ejerledede virksomheder, som Center for Ejerledede Virksomheder har foretaget.

Virksomhedernes muligheder og fremtid
72% af rådgiverne ser det ”i høj grad” som deres rolle at hjælpe de ejerledede virksomheder med at have en plan for fremtidigt ejerskab og ledelse af virksomheden, men virksomhederne er ikke forberedte på fremtiden, og en del af dem kan muligvis slet ikke ejerskiftes, viser resultaterne af undersøgelsen. Rådgiverne vurderer, at 24% af de ejerledede virksomheder som de er i kontakt med, slet ikke kan ejerskiftes pga. manglende værdiskabelse, person-goodwill eller forældede forretningsmodeller. Omvendt vurderer rådgiverne, at hele m.v. 27% af de ejerledede virksomheder, som de er i kontakt med, ville kunne drage fordel af opkøb af anden virksomhed, som led i konsolidering m.v. Rådgiverne har dog kun kendskab til, at 10% af ejerlederne har aktive planer eller ønsker om opkøb af anden virksomhed.

De største udfordringer
For at identificere de udfordringer, som rådgiverne finder størst, når de skal rådgive om et ejerskifte, er de blevet spurgt følgende: ”Hvilke udfordringer møder du, når du rådgiver ejerledere omkring ejerskifte samt fremtidigt ejerskab og ledelse af deres virksomheder”?

De tre største udfordringer er ifølge rådgiverne:
1. Ejerlederne ønsker ikke at opgive kontrol med virksomhederne (64%)
2. Ejerlederne har en urealistisk holdning til virksomhedens økonomiske værdi (62%)
3. Det er svært at identificere købere til virksomhederne (52%)

Dernæst er de største udfordringer:

  • Det er svært at gennemføre salgsmodning af virksomhederne med ejerlederne (44%)
  • Ejerlederne er usikre omkring egen fremtid og mulighed for fortsat involvering (43,8%)
  • Ejerlederne har deres formue investeret i virksomheden (43,8%)    

Derudover har 40% svaret at ”Der er enten ingen bestyrelse eller ingen kompetencer i bestyrelsen at samarbejde med.”

Undersøgelsen
I september måned sendte Center for Ejerledede Virksomheder et spørgeskema ud til danske rådgivere for ejerledede virksomheder og modtog 169 besvarelser. Spørgeskemaet havde til formål at afdække rådgiveres erfaringer med rådgivning omkring langsigtet planlægning og virksomhedsoverdragelser i ejerledede virksomheder. Ligeledes var formålet med spørgeskemaet at afdække behovet for, og udformningen af, en specialiseret uddannelse til rådgivere på området. I undersøgelsen var en nogenlunde ligelig fordeling mellem revisorer, advokater og rådgivere i banker og andre rådgivere af ejerledede virksomheder

 

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 08/10/2019