Personlige og familiemæssige udfordringer i forbindelse med ejerskifte

Nyheder

Center for Ejerledede Virksomheder har netop udgivet deres femte forskningsrapport: Ejerledelse i Danmark – Personlige og familiemæssige udfordringer i forbindelse med ejerskifte.

 
27/06/2018

rapport_5_tilsitet.png

Vi er stolte af at præsentere vores femte forskningsrapport: PDF iconEjerledelse i Danmark – Personlige og familiemæssige udfordringer i forbindelse med ejerskifte.

I rapport 1 estimerede vi, at 23.000 virksomheder står over for et ejerskifte i løbet af de kommende ti år. Der er således tusindvis af ejerledere, der skal i gang med planlægningen af deres exit, men vores forskning viser også, at under halvdelen af ejerledere over 65 år har en færdig plan.

Rapport 5 undersøger, hvilke udfordringer der gør planlægning så svært for ejerledere.

I rapportens syv kapitler bliver følgende bl.a. afdækket:

Nøglepersonsrisiko og værdien af planlægning: 10 dages hospitalsophold for ejerlederen betyder et fald i virksomhedens afkast på ca. 20%. Ved hospitalsindlæggelser på 10 dage eller mere finder vi, at en plan for exit og ejerskiftet fuldstændig modvirker den negative effekt af alvorlig sygdom på virksomhedens drift. Når uheldet er ude, er det således virksomheder med en plan for det fremtidige ejer- og lederskab, der klarer sig markant bedre end virksomheder uden en plan.

De planlægningsmæssige udfordringer: Størstedelen af ejerlederne, svarende til 42%, vurderer, at der i familien ikke er en egnet kandidat til at efterfølge ejerlederen i virksomheden. Omvendt vurderer 23% af ejerlederne, at der i høj grad er en i familien, der er egnet som efterfølger.

De psykologiske udfordringer ved ejerskifte: Interviews viser, at der kan opstå væsentlige psykologiske barrierer, når ejerlederen udfordres på sit ejerskab af tanken om ejerskifte. Disse udfordringer kan overvindes ved at designe ejerskiftet med specifik fokus på dette.

Værdifastsættelsens psykologi: Ved hjælp af interviews undersøger rapporten, hvordan ejerledere værdifastsætter deres virksomhed i forbindelse med ejerskifte.

Den ledelsesmæssige udfordring: De fleste ejerledere har et ønske om at kunne fokusere mere på de langsigtede beslutninger og visioner. Professionalisering af ledelsen er et værktøj, der kan frigøre ejerlederens ressourcer til dette, og kapitlet undersøger de forskellige muligheder og udfordringer i at professionalisere ledelsen.

Den store generationsskifte udfordring: Den gennemsnitlige overskudsgrad falder i de virksomheder, som vælger et generationsskifte inden for familien, mens den stiger marginalt i de virksomheder, der vælger en ny direktør udefra.

Konflikter mellem ejere og ledelse: Vores undersøgelser viser, at relativt få virksomheder har oplevet alvorlige konflikter mellem ejere og ledelsen. Størstedelen af de konflikter, der er opstået mellem ejere og ledere, drejer sig om uenigheder om virksomhedsstrategien eller om forskellige personligheder.

Rapporten giver dermed en række idéer, erfaringer og udfordringer videre, som kan tjene til inspiration for de mange ejerledere, der er i gang med at planlægge fremtiden for deres virksomhed – og for mange ejerskifte rådgivere.

PDF iconLæs den fulde rapport her

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 08/10/2019