Nyt planlægningsværktøj for ejerlederne

Nyheder

Center for Ejerledede Virksomheder har netop udsendt benchmarking rapporten ”Ejerstrategi-kortet” til 7.000 ejerledere. Ejerstrategi-kortet er et konkret værktøj til planlægning af virksomhedens fremtid.

 
13/04/2016

Industriens Fond, Center for Ejerledede Virksomheder ved CBS og INSEAD i Frankrig samarbejder om et projekt, der skal bidrage til at styrke ejerledere i deres beslutningsproces omkring deres virksomheds fremtidige udvikling og ledelse. “Ejerstrategi-kortet er et nyttigt redskab i dette arbejde”, forklarer Mads Lebech, der er adm. direktør i Industriens Fond, og uddyber, ”det fokuserer på de strategiske overvejelser, som ejerlederen bør foretage når han eller hun skal vælge den fremtidige ejer- og ledelsesstruktur for sin virksomhed. Det er derfor et vigtigt værktøj der kan bidrage til, at de ejerledede virksomheder også på sigt ledes på en måde som sikrer virksomhedens eksistens og vækst i fremtiden”.
I første omgang modtager de 7.000 ejerledere, der har deltaget i en undersøgelse i efteråret, værktøjet. Men det er planen, at især ejerledernes revisorer skal benytte værktøjet i deres rådgivning af ejerlederne.

”Ejerstrategi-kortet er et nyttigt værktøj til at rejse spørgsmål om nuværende og fremtidige ledelsesmæssige problemstillinger, herunder hvordan man bedst opbygger ledelse og ejerskab indenfor familien og mellem familiemedlemmer og ikke-familiemedlemmer” udtrykker professor Morten Bennedsen, Insead, som står bag værktøjet. Ejerstrategi-kortet er et konkret værktøj, der kan bruges til at planlægge den fremtidige ledelse og det fremtidige lederskab af virksomheden. Værktøjet er baseret på to hovedingredienser: ejerressourcerne som er det unikke bidrag som ejerlederen og familien leverer til virksomheden, samt udfordringer som virksomheden kan stå overfor.

Fremtid baseret på ejerressourcer og udfordringer
Værktøjet Ejerstrategi-kortet identificerer virksomhedens styrker og svagheder og måler dem op mod 13.490 andre ejerledere. Helt konkret, er planlægningsværktøjet bygget op over tre trin: identifikation af ressourcer og udfordringer, planlægning af hvordan ejerskabet skal se ud 10 år frem, og til sidst en implementering af de ledelses- og ejerskabselementer der skal til, for nå dertil. Den personlige benchmarking rapport fortæller blandt andet ejerlederne hvor stærke deres ejerressourcer, såsom brand, netværk og omdømme, er i forhold til lignende virksomheder og hvor store udfordringer ejerlederens virksomhed står overfor i forhold til branche og virksomhedsstørrelsen. Kortet kan derfor give forslag til, hvordan ejerskab og ledelse i fremtiden skal være baseret på styrken af ejerlederens ejerressourcer i forhold til størrelsen af udfordringer.

Center for Ejerledede Virksomheder tilbyder en række aktiviteter og tilbud for ejerledere, blandt andet konferencen d. 15. april ”Ejerledelse – Planlæg for fremtiden”. På konferencen bliver det nye værktøj, Ejerstrategi-kortet officielt lanceret og der vil være oplæg og eksempler på, hvordan værktøjet kan bruges som afsæt for fremtidig planlægning og udvikling af ejer- og lederskabet i ejerledede virksomheder.

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 08/10/2019