Nyt forskningsprojekt vil bidrage til, at flere virksomheder overkommer ledelsesudfordringerne i forbindelse med ejerskifteprocessen

Nyheder

Akademisk leder af CEV, Niels Westergård-Nielsen vil stå i spidsen for nyt forskningsprojekt, bevilget af Industriens Fond, med formål at udvikle ledelsen i ejerledede virksomheder til gavn for det gode ejerskifte

 
20/01/2016

Center for Ejerledede Virksomheder har netop fået bevilliget midler fra Industriens Fond til et nyt projekt. Projektet omhandler betydningen af bestyrelse og ledelse i ejerledede virksomheder i forbindelse med langsigtsplanlægning og ejerskifte. Akademisk leder af CEV, professor på CBS, Niels Westergård-Nielsen, vil stå i spidsen for forskningsprojektet, som vil tage udgangspunkt i centrets andet projekt, om at forbedre ejerskiftet til gavn for virksomhedernes vækst. De nye vinkler vil omfatte, hvordan ledelsen skifter ledelsesstil før og efter et ejerskifte.

Formålet med forskningsprojektet er at udvikle ledelsen i danske ejerledede virksomheder til gavn for det ”gode” ejerskifte, hvor virksomheden kan fortsætte efter ejerskiftet. Da en betydelig del af ejerskiftede virksomheder ikke overlever de første 5 år i et nyt ejerskab, er det vigtigt at kunne udpege de ledelsesmæssige udfordringer for virksomheder, der går fra den tætte ledelse, hvor medarbejderne ofte er vokset op med ejerlederen og til en ansat eller ny ledelse. Projektet forventes at kunne bidrage til, at danske virksomheder kan udnytte den enorme viden, der ligger i analyse af danske virksomhedsdata til at forøge konkurrenceevne, vækst, jobskabelse og profitabilitet blandt ejerledede virksomheder i Danmark. 

Gennem projektets relation til de aktiviteter, der allerede er i gang og de, der vil blive sat i gang ved CEV, vil der blive en kort vej fra forskningen til, at virksomhederne kan implementere vigtige resultater og dermed lettere kunne komme igennem den vanskelige ejerskifteproces. Projektet vil bl.a. munde ud i to vidensrapporter, et værktøj i form af et beslutnings-træ om etablering og udvikling af bestyrelse, samt cases til eksemplificering af ledelsesmetoder. Temaer og værktøjer i projektet vil blandt andet blive præsenteret i de kurser/workshops, som CEV planlægger for rådgivere og andre interessenter, samt et antal seminarer med formidling af den genererede viden og værktøjer i projektet.

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 08/10/2019