Ny finanslov vil sikre bedre vilkår ved generationsskifte

Nyheder

Den nye finanslov vil give et bedre grundlag for at drive virksomhed i Danmark ved bl.a. at sikre bedre vilkår ved generationsskifte i familieejede virksomheder

 
24/11/2015

Regeringen indgik d. 19.11 en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016. Aftaleparterne er enige om, at den nye finanslov skal forbedre rammerne for virksomhedsoverdragelse til erhvervsdrivende fonde, fx i forbindelse med generationsskifte.

Det betyder helt konkret, at der ved overdragelse af aktier i en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond ikke sker avancebeskatning ved overdragelsen, men at den nye ejer (fonden) i stedet indtræder i den tidligere ejers skattemæssige stilling. Der afsættes 360 mio. kr. årligt til initiativet. Der afsættes i alt 2,8 mia. kr. frem til 2020 til de to initiativer.

Derudover sikrer finansloven gode rammevilkår i forhold til overdragelse til næste generation: fra 2016 og frem bliver der derfor afsat 200 mio. kr. til at nedsætte bo-og gaveafgiften ved overdragelse af en erhvervsvirksomhed til et nært familiemedlem mv. For at styrke rammevilkårene yderligere fra 2018 og frem, afsættes derfor 600 mio. kr. i 2018, 700 mio. kr. i 2019 og 800 mio. kr. i 2020 og frem, til en yderligere nedsættelse af bo- og gaveafgiften familier og boligejere.

Læs mere om finansloven her

 

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 08/10/2019