Når ejerskab og virksomhed smelter sammen

Nyheder

Torsdag den 12. april inviterede Dansk Industri og Center for Ejerledede Virksomheder ejerledere fra hele landet til konferencen ”Når ejerskab og virksomhed smelter sammen”

 
24/04/2018

generationsskifteuddelegering.png

Vil alle ejerledere række deres røde kort op i vejret? spurgte moderator Per Rystrøm og straks bredte der sig en skov af røde kort. Sådan åbnede konferencen ”Når ejerskab og virksomhed smelter sammen” den 12. april 2018 i Industriens Hus. De røde kort som 80 % af de tilstedeværende rakte i vejret, vidnede om en stærk repræsentation af ejerledere til konferencen. Samtidig vidner det om en stor interesse fra ejerlederne i at lære mere om ejerledelse.

- Danmark skal være verdens mest attraktive land at arbejde i og for. Den største barriere for at skabe mere vækst er alt overvejende mangel på medarbejdere – mangel på hænder og hoveder. En anden stor udfordring for virksomhederne for at fortsætte væksten er uklare regler og politisk zigzag kurs - virksomhederne har brug for politiske aftaler som forpligter politikerne. Men ejerlederne står også overfor en anden udfordring – planlægning af ejerskifte. Mange ejerledere oplever det som et tab af identitet, når de skal give nøglerne videre. Man skal tænke over det i tide, men der er tendens til, at man udskyder det – og det har store konsekvenser for driften, væksten og kulturen i virksomheden. Sådan lød det fra DI’s Adm. direktør Karsten Dybvad, som bød velkommen til konferencen.

Ejerledernes styrker og udfordringer

Og netop ejerledernes styrker og udfordringer var noget af det, som Niels Bohr professor Morten Bennedsen kastede lys over i sit oplæg. Morten Bennedsen har i mange år forsket i, hvordan familieejede og ejerledede virksomheder egentlig opnår deres succes, og han lagde ud med at skitsere essensen af ejerledede- og familievirksomheder.

- Styrkerne for ejerledede virksomheder er bl.a. deres evne til at løse udfordringer, være produktive og at få virksomheden til at køre rundt. Ejerrressourcer påvirker måden ejerledere driver virksomhed på, og immaterielle aktiver har en effekt på ejerledede virksomheder i en helt anden grad end på ikke-ejerledede virksomheder. Virksomhedens brand, historie, værdi baseret ledelse, netværk, kontakt til politiske institutioner og regulativer kan nemlig gå i arv generation efter generation i virksomheden, og succesfulde strategier bygger ofte på stærke ejerressourcer, viser Morten Bennedsens forskning.

Dét, som ejerledere har større udfordringer med, er successionsplanlægning - hvad skal der ske 10, 20, 30 år ud i fremtiden? Og hvor skal virksomheden hen? Derudover kan ændringer i efterspørgslen, kapital, digitalisering, arbejdskraft, regulering og arvebeskatning også spille ind.

Morten Bennedsen påpegede tre udfordringer i forbindelse med virksomhedernes evner til at vækste: ambitioner, forandringer og delegering. Væksten er nemlig ofte ikke vigtigste prioritet og der kan mangle et drive til at tage virksomheden til det næste niveau. Forandringer som outsourcing og tab af medarbejdere, så vel som uddelegering af opgaver kan også være svære elementer for ejerledere. Til slut nævnte Morten Bennedsen nogle vigtige take-aways, som han ønskede, at dagens deltagere og ejerledere skulle tage med sig hjem:

- I er en dominerende del af det danske erhvervsliv. I er gode til at bruge jeres strategiske styrker. I skal erkende jeres begrænsninger og finde løsninger. Og I skal komme i gang med en struktureret transitionsplanlægning!

For at undersøge hvad ejerlederne selv tænker om ejerledelse, skulle deltagerne via en app skrive tre ord ned, som de vurderer, er styrken for ejerledede eller familieejede virksomheder. De ord som blev skrevet flest gange var ord som engagement, passion, langsigtet tænkning, stabilitet, drive og fleksibilitet. Dernæst blev salen bedt om at skrive tre ord, som de vurderer, er de største udfordringer for ejerledede eller familieejede virksomheder: generationsskifte, uddelegering, risikovillighed, ledelseskapacitet, følelser og arbejdskraft karakteriserede de største udfordringer i ejerledede virksomheder.

Stærk opbakning fra regeringen

Finansministeren Kristian Jensen gav udtryk for et stærkt ønske fra regerings side om at støtte de ejerledede og familieejede virksomheder. ”Familieejede virksomheder udgør rygraden af dansk erhvervsliv og ikke kun de store så som Lego, Danfoss, Grundfos – også de små- og mellemstore danske virksomheder. I 90’erne ville ingen være iværksætter – det er blevet moderne nu med flere tv-shows, der handler om lige netop dét. Vi vil gerne fra regeringens side gerne støtte de virksomheder”, lød det fra Finansministeren, da han stod på scenen for at snakke om regeringen økonomiske politik og vækst i hele Danmark. ”Der er en fremgang i landets BNP med en vækst på 2,2 % og en historisk høj lønmodtagerbeskæftigelse lige nu. Det skal vi gøre alt for at forlænge”, fortsatte han.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen mente også, at regeringen har en forpligtigelse over for de familieejede virksomheder: Én ting er, hvordan virksomheden kan forberede sig på morgen dagens udfordringer – en anden ting er, hvordan vi som politikere kan gøre det. Vi skal sikre, at gode danske arbejdspladser kan blive”. Derfor sikrede regeringen bedre rammevilkår ved generationsskifte i familieejede virksomheder med den nye finanslov i 2016. Finansloven indeholdt bl.a. til en gradvis nedsættelses af bo- og gaveafgift ved generationsskifte og regeringen har en ambition om helt at fjerne beskatningen frem mod 2025, fortalte Erhvervsministeren.

Det gode ejerskifte

Senere på dagen kom en række danske virksomheder på scenen for at dele deres erfaringer med generationsskifte. CEO af Nordsjællands Metalstøberi A/S, Marianne Strauss, fortalte bl.a., at hendes medarbejdere kan lide kontinuitet og at virksomheden er meget personbaseret, hvilket godt kan være en udfordring for en ejerledet virksomhed. De har også prøvet at have en bestyrelse og anerkender værdien deraf, men det medbringer også meget støj og skal ikke være for en hver pris, fortalte hun. Det er vigtigt for virksomheden, at de bestræber sig på hele tiden at være attraktive i forhold til et evt. salg – hvis nu nogle skulle komme og byde på virksomheden.

En del af 4. generation, Camilla Haustrup Hermansen, Director of Business Development and Marketing hos Plus Pack fortalte, at med en bror som administrerende direktør og en far i bestyrelsen, fylder dét at være en familieejet virksomhed meget: “Vi spiller det kort max, at vi er familieejet. Vi fortæller historien om, at vi har 100 år på bagen og det giver også en stolthed hos vores medarbejdere” sagde hun. Ved spørgsmålet om, hvad hun og hendes bror har gjort for at få autoritet i virksomheden og ikke kun være fars børn var svaret klart: ”det handler om at levere resultater og det tager tid. Man skal drive vækst og resultater taler for sig selv. Først der har man autoritet til at tage nogle beslutninger”.

Også CEO i Ancotrans A/S, Anne Kathrine Steenbjerge, kan nikke genkende til udfordringerne ved at tage over i fars firma. Hun har ikke kun skulle generationsskifte med sin far, men også ledere i virksomheden, som har kendt hende, siden hun var barn, og som hun skulle forklare, at ”plejer er død”.

Assisterende professor ved Center for Ejerledede Virksomheder Ellen M. Korsager fortalte derefter, hvor langt de danske ejerledere er med deres exitplanlægning:

- Forskning viser, at to ud af tre ejerledere har tænkt over hvordan et ejerskifte skal se ud, mens én ud af tre endnu ikke har gjort sig tanker herom. Ud af de ejerledere, der har tænkte over ejerskifte, er 63 % enten i gang med planlægningsprocessen eller har udarbejdet en plan, mens en tredjedel ikke er kommet i gang med planlægningen. I forhold til ejerledernes planer planlægger én ud af fire et generationsskifte inden for familien eller et salg af virksomheden. 71 % af dem som har valgt en efterfølger har valgt en, som de er i familie med, afslørede Ellen M. Korsager.

Center for Ejerledede Virksomheder har udviklet planlægningsværktøjet Ejerstrategi-kortet, som skal hjælpe ejerlederne med at komme i gang med planlægningen af det fremtidige ejer- og lederskab af deres virksomhed. Ejerstrategi-kortet giver konkrete handleanvisninger til aktivt at indarbejde fremtidig ledelse og ejerskab i virksomheder og 1.300 ejerledere og rådgivere har allerede benyttet værktøjet.

Det var således budskaber om udfordringer og styrker for de danske ejerledede virksomheder, som var i fokus denne dag i Industriens Hus. Men især ét budskab slog igennem og er gældende for alle danske ejerledede virksomheder: ejerledere finder ejerskifte svært, og uden den rette planlægning kan det have alvorlige konsekvenser for virksomhedens fremtid.

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 08/10/2019