CEV udgiver 3. forskningsrapport

Nyheder

Tredje forskningsrapport "Ejerlederne og ejerskiftet" fastslår blandt andet, at godt halvdelen af de ejerledere, der står over for at skulle forlade deres virksomhed inden for de næste to år, har en plan for, hvad der skal ske.

 
09/05/2016

Næsten halvdelen af ejerlederne i vores undersøgelse angiver, at et generationsskifte skal påbegyndes inden for 5 år. Derudover er der en fjerdedel, der forventer, at virksomhedsoverdragelse påbegyndes om 5-10 år, mens kun hver tredje ejerleder ikke forventer at påbegynde ejerskifte inden for de næste 10 år.

Desværre er en stor del af de ejerledede virksomheder, endnu ikke klargjort til salg. Det gælder også de ejerledere, hvor ejerskiftet er meget presserende. Den manglende klargøring koster både for virksomheden, for ejerlederen og i sidste ende også for medarbejderne. Endvidere er det vigtigt, at ejerlederen er bevidst om og klar over sin egen virksomheds værdi. I nogle tilfælde vil et salg eller et generationsskifte være meget presserende, hvorfor en indsigt i virksomhedens økonomiske værdi vil være en fordel for den videre proces. Lidt over en tredjedel af ejerlederne kender ikke værdien på deres egen virksomhed.

Dette viser den tredje rapport under titlen "Ejerledelse i Danmark", udarbejdet af professor Morten Bennedsen og professor Kasper Meisner Nielsen. Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 13.539 ejerledere. Rapporten afdækker blandt andet ejerledernes største udfordringer i forbindelse med planlægning af ejerskifte: deres egen holdning til, at ejerskifte og alderdom hænger sammen, afklaring af virksomhedens økonomiske værdi, samt spekulationer om, hvad ejerlederen skal lave bagefter.

Rapporten undersøger:

  • Hvor ejerlederne er i deres planlægning
  • Hvad ejerledernes planer indeholder
  • Kommunikation, rådgivning og planlægningsfaktoren
  • Udfordringer i planlægningsforløbet
  • Klarhedsfaktoren og værdiansættelse

Tallene i rapporten viser blandt andet, at meget få ejerledere har en klar værdifastsættelse. En tredjedel ved ikke, hvad virksomheden er værd, og blandt de øvrige ejerledere er værdiansættelsen primært baseret på ejerlederens mavefornemmelse. Mange virksomhedssalg bliver ikke gennemført, fordi køber og sælger ikke kan blive enige om en pris. Jo bedre sælger kan dokumentere den pris, han eller hun vil have for virksomheden, gennem en ekstern eller intern værdiansættelse, jo bedre står vedkommende i en forhandling med en eventuel køber.

Læs hele forskningsrapporten PDF iconEjerledelse i Danmark - Rapport 3: Ejerlederne og ejerskiftet her

Læs tidligere forskningsrapporter her

Kontakt Center for Ejerledede Virksomheder på email comb.eco@cbs.dk hvis du ønsker et trykt eksemplar af rapporten.

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 08/10/2019