Bestyrelseshonorarberegner


11/11/2019

Hvor ligger honorar-niveauet for bestyrelsesmedlemmer i ejerledede virksomheder?

Det kan du få svar på i Bestyrelseshonorarberegneren.

Overvejer du som ejerleder at etablere en bestyrelse eller udvide din bestyrelse, får du her et estimat på, hvad det vil koste.

For at anvende Bestyrelseshonorarberegneren skal du oplyse en række overordnede informationer om selskabet og bestyrelsen. Oplysningerne bruges som input i Bestyrelseshonorarberegneren. Vi gemmer ikke de informationer, du oplyser. 

På baggrund af dine udfyldte informationer oplyser Bestyrelseshonorarberegneren foruden det forventede honorar (median) også det gennemsnitlige honorar samt en fordeling af honorarer udbetalt i sammenlignelige virksomheder. Det giver bedre mulighed for en relativ sammenligning. Bestyrelseshonorarberegneren er baseret på faktisk udbetalte honorarer i danske selskabsbestyrelser. 

Der er en række bestyrelses/virksomhedsprofiler, som ikke er dækket i Bestyrelseshonorarberegneren. Det gælder bestyrelser med mere sjældne karakteristika. Disse er af diskretionshensyn udelukket. I sådanne tilfælde kommer Bestyrelseshonorarberegneren ud med en meddelelse om, at der ikke kunne findes nogen statistik for de angivne valg.

Bestyrelseshonorarberegneren kan udelukkende anvendes til benchmarking af bestyrelseshonorarer udbetalt til menige bestyrelsesmedlemmer, og altså ikke formænd, næstformænd eller andre medlemmer med særlige forpligtigelser. Ligeledes kan værktøjet udelukkende anvendes til vurdering af bestyrelsesmedlemmer, som får et honorar udbetalt. Bestyrelseshonorarberegneren dækker udelukkende aktie- og anpartsselskaber.

Bestyrelseshonorarberegneren kan tilgås via linket her.

Bestyrelseshonorarberegneren er udarbejde i forbindelse med Forskningsprojektet Bestyrelse og ledelse i ejerledede virksomheder, som er støttet af Industriens Fond. Se endvidere rapporten, som danner grundlaget for Bestyrelseshonorarberegneren.

 

Sidst opdateret: Department of Accounting // 15/11/2021