7.000 ejerledere modtager en rapport om deres exit planlægning

Nyheder

Ca. 7.000 ejerledere modtager i denne uge en personlig benchmark-rapport kaldet ”Exit planlægning”. Ejerlederne har alle deltaget i den hidtil største undersøgelse blandt ejerledere i Danmark. Undersøgelsen peger blandt andet på, at godt en tredjedel af de ejerledere, som har en presserende ejerskifteudfordring, ingen plan har for at håndtere den.

 
17/03/2016

Formålet med ”Exit planlægning” rapporten er at give den enkelt ejerleder input til at starte nogle overvejelser om deres egen og deres virksomheds fremtid. Rapporten skal derfor være med til at klæde ejerlederne på i planlægningen af, hvad der skal ske, når deres virksomheder på et tidspunkt skal skifte ejerskab og ledelse.

Et redskab til et succesfuldt ejerskifte

”Mange danske virksomheder er ejerledede og dermed er mange arbejdspladser afhængige af den personlige planlægningshorisont hos ejeren. Når Industriens Fond har ønsket at sikre oprettelsen af et Center for Ejerledede Virksomheder, har det netop været for at bidrage til at blandt andet ejerskifter i danske virksomheder forløber succesfuldt og er velplanlagte i tide. Det er til gavn for både ejerlederen, medarbejdere, det danske samfund som helhed og ikke mindst de kommende ejere. En ny ejer skal gøres i stand til at videreføre den vækst og værdiskabelse, som den afgående ejer har skabt. Planlægning og forberedelse er en vigtig del af den proces og Industriens Fond har derfor lagt vægt på, at Center for Ejerledede Virksomheder, ud over forskning i traditionel forstand, også leverer konkrete værktøjer som danske ejerledere kan bruge i praksis når fremtiden skal planlægges. En individuel benchmark-rapport er et godt redskab på vejen mod et succesfuldt ejerskifte. Med rapporten i hånden får den enkelte ejerleder relevant input til at starte nogle afgørende overvejelser om både sin egen og virksomhedens fremtid. Rapporten skal dermed klæde ejerledere bedre på til dels at få foretaget vigtige overvejelser, dels at benytte de fremtidige værktøjer som udvikles hos Center for Ejerledede Virksomheder,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, der har initieret etableringen af Center for Ejerledede Virksomheder.

Rapporten kan bruges som en check liste, som ejerlederne kan bruge i forhold til, hvad de skal forholde sig til i deres nuværende og fremtidige planlægning. Derudover indeholder den tre vigtige faktorer, som kan hjælpe ejerlederne med at få overblik over, hvor presserende ejerskiftet er, hvor langt han eller hun er i planlægningsprocessen, og hvor klar virksomheden er til overdragelsen i forhold til planlægningshorisonten. I rapporten kan den enkelte ejerleder blandet andet læse, at godt en tredjedel af de ejerledere, som har en presserende ejerskifte udfordring, ingen plan har endnu. Rapporten viser også, at knap tre ud af fire, der har valgt sin efterfølger, er i familie med denne, hvilket tyder på, at planlægningen er nemmere i de virksomheder, hvor der vil ske et generationsskifte inden for familien.

Benchmark-rapporten

Benchmark rapporten bygger på besvarelser fra 13.491 ejerledere, hvilket gør undersøgelsen til den største og mest repræsentative survey blandt ejerledere i Danmark nogensinde. I løbet af de kommende måneder modtager ejerlederne den næste personlige benchmark rapport, kaldet ”Ejerstrategi-kortet”, som giver ejerlederne mere konkrete planlægningsværktøjer til at adressere spørgsmål omkring fremtidigt ejerskab og ledelse af virksomheden.

Center for Ejerledede Virksomheder vil i løbet af 2016 tilbyde diverse opfølgningsaktiviteter for ejerlederne, blandt andet konferencen Ejerledelse – Planlæg for fremtiden den 15. april,samt efterfølgende workshops og kursusforløb.

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 08/10/2019