Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder 2019

Hvis du har ambitioner om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i en mindre eller mellemstor virksomhed, er dette kursus det rette for dig.

Onsdag, 18 september, 2019 - 09:00 to Torsdag, 5 december, 2019 - 09:00

Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder forener erfaringsbaseret praksis fra bestyrelseslokalerne med forskningsbaseret viden i mindre og mellemstore virksomheder. Formålet med bestyrelsesuddannelsen for mindre og mellemstore (MMV) er, at give bestyrelsesmedlemmer og ejerledere grundlæggende viden og erfaring med væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer, som et bestyrelsesmedlem møder i mindre og mellemstore virksomheder.

Undersøgelser viser, at virksomheder som arbejder professionelt med bestyrelse og ledelse træffer bedre beslutninger og fremmer værdiskabelsen.

Virksomheder med en professionel bestyrelse er mere udviklingsorienterede og er bedre til at vækste. Men der er også undtagelser – en ekstern bestyrelse er ikke i sig selv garanti for vækst og udvikling. Det kræver, at ejere og bestyrelse har viden og kendskab til, hvordan man får fokus på det værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Uddannelsen er udviklet af CBS Bestyrelsesuddannelserne og CBS professorer i dialog med erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY.

DELTAGERPROFIL
Uddannelsen henvender sig til alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i mindre, mellemstore og ejerledede virksomheder.

Uddannelsen er rettet mod bestyrelsesmedlemmer, der enten har begrænset erfaring med bestyrelsesarbejdet eller efterspørger værktøjer og viden om mere værdiskabende bestyrelsesarbejde samt mod ejerledere, som overvejer etablering af en ekstern bestyrelse, eller som kan se en mulighed for udviklingen af det nuværende bestyrelsesarbejde.

UDBYTTE

  • Overblik over bestyrelsens opgaver og problemstillinger
  • Konkrete værktøjer og kompetencer til brug for professionelt bestyrelsesarbejde
  • Erfaringsudveksling og dialog om, hvad bestyrelser bør gøre og hvordan – baseret på cases
  • Inspiration fra erfarne bestyrelsesmedlemmer, professorer og rådgivere i dansk erhvervsliv

PÆDAGOGIK
Alle emner er bygget op omkring erfaringsbaserede cases og deltagernes arbejde med ”virkelige” problemstillinger og dilemmaer fra bestyrelseslokalerne i mindre og mellemstore virksomheder. Dialogen med professorer og bestyrelsesformænd giver deltagerne en enestående træning i håndtering af bestyrelsens mest udfordrende opgaver og beslutningssituationer – inden mødet med disse i praksis. Desuden testes referencerammer og teori, og erfaring perspektiveres.

UNDERVISNINGSTEAM
Undervisning samt case-sessions i grupper og plenum faciliteres af CBS professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer samt rådgivere fra Kromann Reumert og EY.

TID, STED OG PRIS
Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder består af 4 dages undervisning afviklet over 3 – 4 måneder. Uddannelsen har programstart 2 gange årligt henholdsvis forår og efterår. Næste programstart findes på CBS Bestyrelsesuddannelsernes hjemmeside.

CBS Executive, Råvarebygningen, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Kurset koster 17.995 DKK ekskl. moms

KONTAKT
For yderligere information kontakt venligst

Programdirektør Anette Clausen, CBS Bestyrelsesuddannelserne
Mail: ac@cbs-executive.dk
Tlf. +45 38 15 60 58

Direktør Tom Jacobsgaard, CBS Bestyrelsesuddannelserne
Mail: tj@cbs-executive.dk
Tlf. +45 38 15 60 12

Læs mere om Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder 2019

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 08/10/2019