pmh.om

Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Poula
Helth
Gæsteforsker

Poula Helth
Presentation and academic fields

Præsentation

Poula Helth er uddannet cand.scient. adm. Har efter afsluttet kandidatuddannelse bl.a. arbejdet som fuldmægtig i arbejdsministeriets departement og været ansat som forskningsstipendiat på RUC.  Hun har gennem en årrække været selvstændig konsulent og tidligere været ansat som konsulent i Kommunernes Landsforening, Lisberg Management/KPMG og Rambøll Management, hvor hun har stået for en række større evalueringer og forandringsprocesser i den offentlige sektor.

Poula gennem de seneste 10 år haft fokus på udvikling af det personlige lederskab i teori og praksis og har bl.a. skrevet en række bøger om lederskab. Desuden har Poula gennem 10 år været ekstern lektor i diplomuddannelse i ledelse på DTU Diplom (tidligere IHK) bl.a. med undervisning på DJØF’s lederuddannelse; har desuden undervist på MPG/CBS i det personlige lederskab og i kommunikation og ledelse. Er medlem af det samfundsvidenskabelige censorkorps på CBS og RUC og censorkorpset for diplomuddannelse i ledelse.

Har siden 2011 været tilknyttet SLIP projekt II og har deltaget i forskningsprojektet ”New movements – new responsive welfare management”, i samarbejde med seniorforsker Ph.d. Christa Amhøj.  Poula er i perioden juni 2013 – juni 2016 Ph.d. stipendiat på projektet ”Læring i praksis – vejen til bedre lederskab”, som er forankret på CVL.

Poula’s bøger omfatter bl.a. ”Når ledelse lykkes” 1996, ”Ledelse med ny løn”, 1998, ”Lederskabelse – det personlige lederskab”, 2006, 2009 og 2013, ”Menneske og leder” sammen med Ole Fogh Kirkeby, 2007, ”Den nødvendige samtale i arbejdslivet” sammen med Hans Jørn Filges, Dansk Psykologisk Forlag 2008, ”Ledelse og læring i praksis”, 2011, ”Smukke idealer og krasse realiteter”, 2011 og ”At tale med omtanke” 2013.

Primære forskningsområder

Poula Helth afslutter sin ph.d. i foråret 2017, baseret på et aktionsforskningsprojekt, som fokuserer på hvordan ledere opnår transformativ læring i praksis, når de samarbejder med andre ledere om æstetisk performance i egen organisation. Poula er desuden lærebogsforfatter og har siden 2003 bidraget til udvikling af området ’ det personlige lederskab’ gennem sin undervisning på DTU Diplom og MPG. En af de seneste udgivelser, som redaktør, er Lederskabelse på forlaget samfundslitteratur.Poula Helth afslutter sin ph.d. i foråret 2017, baseret på et aktionsforskningsprojekt, som fokuserer på hvordan ledere opnår transformativ læring i praksis, når de samarbejder med andre ledere om æstetisk performance i egen organisation. Poula er desuden lærebogsforfatter og har siden 2003 bidraget til udvikling af området ’ det personlige lederskab’ gennem sin undervisning på DTU Diplom og MPG. En af de seneste udgivelser, som redaktør, er Lederskabelse på forlaget samfundslitteratur.For at skabe større opmærksomhed på, hvordan danske virksomheder og deres ansatte kan få glæde af nye kompetencer i forbindelse med lederuddannelser, kræver det mere fokus på læring i praksis. At ledere har lært noget på deres efteruddannelse, er ikke det samme som, at de også kan bruge det lærte i den daglige praksis.

Et gennemgående problem i forbindelse med lederuddannelser er, at de kan have svært ved at forbinde teori og praksis. Uddannelsessektoren repræsenterer en teoretisk faglighed med et ideal om saglighed. Virksomhedsledelse skal leve op til idealer og mål om høj effektivitet og produktivitet. Meget tyder på, at en af de største udfordringer med at skabe sammenhæng mellem kompetenceudvikling og anvendelse af kompetencerne i praksis er, at uddannelse og virksomhed lever i hermetisk lukkede og adskilte verdener.

Lederes individuelle kompetencer, som de har lært på lederuddannelser eller interne kurser risikerer at forblive løsrevet den organisatoriske praksis, hvis der ikke gøres en særlig indsats både fra virksomhedens og uddannelsesinstitutionens side. Ud over at det koster samfundet mange penge at efteruddanne ledere, er det tvivlsomt, om uddannelserne har den ønskede effekt. På den ene side kan det derfor være relevant at udforske, hvordan lederen kan være skaber af en troværdig og autentisk lederrolle, som passer til den organisatoriske kontekst og ikke blot applikerer teorier om ledelse. På den anden side er det lige så relevant at udforske, hvordan organisationer kan skabe grobund for et lederskab, som fremmer læring i fællesskaber (bl.a. projekter og team) bestående af ofte selvledende medarbejdere.

Tolkes lederrollen primært ud fra en individuel forståelse af konteksten, ser lederen ikke sig selv som leder af læreprocesser, sådan som han burde gøre, hvis han vil skabe transformation i organisationen. Ved at lade lederskab være afsæt for kompetenceudvikling, kan behovet for organisatorisk læring synliggøres både til gavn for den enkelte virksomhed og for uddannelserne.

Hidtil er der ikke gennemført undersøgelser af sammenhængen mellem lederuddannelser og lederes praksis ud fra et organisatorisk perspektiv. Der foreligger heller ikke veldokumenterede cases, som viser, hvordan læring i praksis kan finde sted, når virksomheder vil udvikle ledernes kompetencer i en organisatorisk kontekst.

Projektet ”Læring i praksis – vejen til bedre lederskab” forsøger at tilgodese behovet for at vurdere lederuddannelser fra virksomhedernes, ledernes og uddannelsesudbydernes side. Formålet med projektet er kort sagt at afprøve og undersøge virkningen af transformativ læring for at kunne vurdere, hvordan læring på nye, eksperimenterende måder og gennem innovative processer kan skabe grundlag for fremtidens ledelsesopgave. Projektet vil lade eksperimenter med lederskab i praksis danne afsæt for at intervenere, iagttage og efterfølgende tolke behovet for fremtidens kompetenceudvikling og læring.  Der er behov for nytænkning af samspillet mellem teori og praksis, når fremtidens lederuddannelser skal kortlægges og designes.

Links

www.poulahelth.dk

Link til denne hjemmeside

www.cbs.dk/staff/pmhom

Publications List

Download short Publications List as PDF

Publikationer & formidling

Peer-reviewed forskning

Anden forskning

Formidling

2016

Poula Helth / The Audience Wheel as a Technic to Create Transformative Learning
I: Developing Public Managers for a Changing World. red. /Klaus Majgaard; Jens Carl Ry Nielsen; John W. Raine; Bríd Quinn. Bingley : Emerald Group Publishing 2016, s. 261-284 (Critical Perspectives on International Public Sector Management, Vol. 5)

Bidrag til bog/antologi

2015

Poula Helth; Ole Fogh Kirkeby / Menneske og leder : Bliv den du er.
2.red.København : Akademisk Forlag 2015, 208 s.

Bog

2014

Poula Helth; Leif Pjetursson / Ind i ledelse : Lederens arbejde med sig selv og sin læring.
København : Akademisk Forlag 2014, 315 s.

Bog

Poula Helth / Ledelsesdiskursens flerstemmighed og paradoks siden 2000
I: Sprækker for fornyelse: Nye perspektiver på offentlig styring og ledelse . . red. /Klaus Majgaard. København : Djøf Forlag 2014, s. 95-117

Bidrag til bog/antologi

Poula Helth / Lederskabelse og praksisnær kompetenceudvikling
I: Sprækker for fornyelse: Nye perspektiver på offentlig styring og ledelse . . red. /Klaus Majgaard. København : Djøf Forlag 2014, s. 431-454

Bidrag til bog/antologi

Poula Helth / Mærk praksis : Slip teorityranniet.
I: Lederskabelse i spændingsfeltet mellem staten, professionerne og borgerne. red. /Preben Melander. København : Djøf Forlag 2014, s. 399-440

Bidrag til bog/antologi

2013

Poula Helth / At lede med omtanke : Kommunikation i det personlige lederskab.
København : Samfundslitteratur 2013, 218 s.

Bog

Poula Helth / Hvordan kan man lære lederskab
I: Akademisk kvarter, Vol. 6, 6.2013, s. 187-203

Tidsskriftartikel