kmaom

Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Klaus
Majgaard
Ekstern lektor
,
Ph.d.


E-mail: kma.om@cbs.dk
Præsentation

Klaus Majgaard forsker i styring og ledelse af aktuelle velfærdsforandringer. Fokus er på, hvordan introduktionen af nye velfærdsidealer sætter bevægelse i institutionelle spændinger og paradokser (f.eks. mellem hierarkiske og netværksbaserede strukturer og styringsteknologier). I det perspektiv studerer han, hvordan offentlige ledere håndterer disse spændinger og paradokser – og herunder, hvordan de skaber og vedligeholder meningsfulde sammenhænge på tværs af spændingsfelter, der gør fælles handling mulig. De teoretiske hovedkilder er institutionel teori, narrativ teori og public value-teori.

Klaus har selv en baggrund som leder i stat og kommuner og lægger stor vægt på, at analyser bliver brugt til en udvikling af nye handlemuligheder i udøvelsen af styring og ledelse. Klaus underviser på MPA- og MPG-programmerne.

Primære forskningsområder

Tidligere ansvarlig for forskningsprogrammet: Styring af velfærdsforandringer

Sociale medier
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/kmaom
Udvalgte publikationer
  • Offentlig styring. Simpel, reflekteret og transformativ (2013). Hans Reitzels Forlag
  • Fra simpel til transformativ rationalitet – og tilbage igen (2013). Kognition & Pædagogik 2013 nr. 87 - 23. årgang.
  • Inklusionens arkitekter (2011). Pædagogisk-Psykologisk Tidsskrift nr. 3/2011:  206-231.
  • Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 4: At udvikle styringen indefra (2011). Økonomistyring & Informatik, 27. årgang, nr. 3: 367-446.
  • Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendel­sens og rationalitetens spiral (2011). Økonomistyring & Informatik, 27. årgang, nr. 2: 217-274.
Publikationer sorteret efter:
2019
Klaus Majgaard / Den moderat modige leder
I: Den modige leder. red. /Karsten Mellon. Frederikshavn : Dafolo Forlag A/S 2019, s. 87-97 (Ledelse for læring)
Bidrag til bog/antologi > peer review
2018
Klaus Majgaard / Helheder er gjort af et flygtigt stof
I: Er du på tværs?: Om at lede og krydse grænser i nye pædagogiske landskaber. . red. /Jesper Larsen. Odense : Ungdomsringen 2018, s. 150-167
Bidrag til bog/antologi
2017
Klaus Majgaard / At lede med ørerne
I: Welfare-in-the-making: Urbant seismografisk lederskab. Et levende velfærds anarki-V. . red. /Christa Breum Amhøj; Thorbjørn Kristiansen; Christina Berg Johansen; Johannes Ask Batzer. Frederiksberg : Copenhagen Business School, CBS 2017, s. 98-105
Bidrag til bog/antologi
Klaus Majgaard / Metaforer mobiliserer teknologier : Velfærdsteknologiernes narrative landskab.
I: Når teknologier holder mere, end de lover: Kritiske perspektiver på ledelse af velfærd. . red. /Anders La Cour; Susanne Boch Waldorff; Holger Højlund. København : Nyt fra Samfundsvidenskaberne 2017, s. 213-236
Bidrag til bog/antologi > peer review
2016
Klaus Majgaard; Jens Carl Ry Nielsen; Brid Quinn; John W. Raine / Afterword
I: Developing Public Managers for a Changing World. red. /Klaus Majgaard; Jens Carl Ry Nielsen; John W. Raine; Bríd Quinn. Bingley : Emerald Group Publishing 2016, s. 319-324 (Critical Perspectives on International Public Sector Management, Vol. 5)
Forord/efterskrift
Klaus Majgaard (Redaktør) ; Jens Carl Ry Nielsen (Redaktør) ; Brid Quinn (Redaktør) ; John Raine (Redaktør) / Developing Public Managers for a Changing World
Bingley : Emerald Group Publishing 2016, 324 s. (Critical Perspectives on International Public Sector Management, Vol. 5)
Antologi > peer review
Klaus Majgaard; Jens Carl Ry Nielsen; Brid Quinn; John Raine / Foreword
I: Developing Public Managers for a Changing World. red. /Klaus Majgaard; Jens Carl Ry Nielsen; John W. Raine; Bríd Quinn. Bingley : Emerald Group Publishing 2016, s. xv-xx (Critical Perspectives on International Public Sector Management, Vol. 5)
Forord/efterskrift
Klaus Majgaard / Moderate Bravery : Learning Through Mundane Experiments and Storytelling.
I: Developing Public Managers for a Changing World. red. /Klaus Majgaard; Jens Carl Ry Nielsen; John W. Raine; Bríd Quinn. Bingley : Emerald Group Publishing 2016, s. 205-229 (Critical Perspectives on International Public Sector Management, Vol. 5)
Bidrag til bog/antologi > peer review
2015
Klaus Majgaard / Den faciliterende forvaltning
I: Folkeskolen - efter reformen. red. /Jens Rasmussen; Claus Holm; Andreas Rasch-Christensen. København : Hans Reitzels Forlag 2015, s. 45-60
Bidrag til bog/antologi > peer review
Klaus Majgaard / Laboratories of Agency : Renegotiating the Boundary Between Academia and Host Organization in Commissioned Management Programmes.
I: Teaching Public Administration, Vol. 33, Nr. 3, 2015, s. 255-272
Tidsskriftartikel > peer review
Flere resultater ...(i alt 26 )