hlaom

Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Helle
Laustsen
Gæsteforsker
Tel:
+4538152906

Præsentation
  • Museumsformidling
  • Ledelse af formidling og læring
  • Samskabelse
  • Laboratorietilgang
  • Transformativ ledelse

Lausten & Dollerup: Identity Laboratory Danske museer, Årg 25, nr. 6, 2012