cfom

Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Cecilie Waagner
Falkenstrøm
Gæsteforsker
E-mail:
cf.om@cbs.dk

Præsentation