Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse

Aktuelle forskningsprojekter

 

Om offentlige topledelsers redesign af deres institutioners styrings-setup

Projektet har til formål at sætte topledelser i den offentlige sektor i stand til at optimere deres institutions eller institutionsområdes styringsdesign. Det forsøger således at forholde sig til det, man kunne kalde designproblemet. Lidt mere elaboreret antages det, at et mere eller mindre justeret styringsdesign vil omfatte følgende faser i en proces: (1) Kortlægning af det eksisterende styringsmiks  (beskrivelse). (2) Vurdering af det eksisterende styringsmiks: Vurdering af fordele og ulemper, over- og understyring (analyse). (3) Redesign af styringsmiks (optimering). (4) Indførelse af det nye styringsdesign (implementeringsfase).
Projektansvarlig: Leon Lerborg

Læring i praksis – vejen til bedre lederskab

Formålet med projektet er at afprøve og undersøge, hvordan læring i lederens egen praksis kan skabe transformation af holdninger og adfærd i organisatoriske relationer med henblik på håndtering af fremtidens ledelsesudfordringer. Projektet kommer tæt på lederes dagligdag og følger ledere gennem 2 år med det formål at undersøge, hvad der får lederskab til at fungere i deres egen praksis. Både virksomhederne, deres ledere og udbydere af lederuddannelser kommer til at spille en aktiv rolle i projektet.
Projektansvarlig: Poula Helth

Affective perspectives on public value creation – an affirmative investigation of emergent communities through research-creation

Projektansvarlig: Thorbjørn Kristiansen

Strategisk Risikoledelse set i et dansk organisatorisk perspektiv

Projektet har til formål at udvikle et praktisk anvendeligt risikoledelseskoncept, der 1) kan hjælpe danske virksomheder videre frem mod et helhedsorienteret perspektiv rettet mod "ægte" strategiske / forretningsmæssige risici, og 2) i højere grad end de eksisterende angelsaksisk prægede risikostyringstankegange kan fungere effektivt i relation til en dansk / skandinavisk kontekst.
Projektet er opstartet i efteråret 2004 sammen med to af dansk erhvervslivs store virksomheder, der begge har en aktiv interesse i risikofeltets udvikling. Projektet baseres i høj grad på den løbende udveksling af erfaringer, løsninger og viden indbyrdes mellem deltagervirksomhederne og i interaktion med forskergruppen. De eksisterende interessenter er lægger derfor stor vægt på, at deltagerkredsen gøres bredere, hvormed det samlede erfaringsgrundlag øges. Interesserede virksomheder inviteres derfor til deltagelse i projektet.
Projektledere: Per Henriksen
Download PDF: Strategisk risikoledelse set i et dansk organisatorisk perspektiv

Sidst opdateret: Communications // 26/05/2016

Kontakt

Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse
Copenhagen Business School
Solbjerg Plads 3 - Tårn B, 3. sal 
2000 Frederiksberg

Åbningstider:
Mandag til torsdag fra 9.00 til 16.00
Fredag fra 9.00 til 15.30

Tlf: (+45) 3815 2906
Tlf: (+45) 3815 2482
E-mail: cvl@cbs.dk

CVR nr.: 19596915
EAN nr.: 5798000425194

Centerleder: Christa Amhøj