PhD defence: Vilhelm Holsting

In order to obtain the PhD degree, Vilhelm Holsting has submitted his thesis entitled: Militært chefvirke: Kritik og retfærdiggørelse mellem politik og profession

Onsdag, 13 september, 2017 - 13:00 to 15:00

Afhandlingen undersøger, hvordan militære chefer retfærdiggør deres virke i mødet med postkoldkrigens sikkerheds- og forvaltningspolitiske forandringer og en stigende offentlig kritik af den militære ledelse. Det sker gennem en analysetilgang, der kombinerer historiske analyser af chefvirkets retfærdiggørelse med samtidsanalyser af aktuelle uenigheder om dets retfærdiggørelse. Her trækkes på Boltanskis og Thévenots konventionssociologi og Kosellecks begrebshistorie. Det er afhandlingens argument, at der i chefvirkets retfærdiggørelse sker en løbende forskydning fra en traditionsbaseret og patriarkalsk til en fleksibel og koordinerende projektretfærdiggørelse, som former chefernes professionelle selvforståelse og afstemmer den i forhold til samfundsudviklingen. Endvidere er det argumentet, at denne forskydning ikke på alle områder flugter med de politiske krav, hvilket øger spændingerne i den politisk-professionelle relation. Her udgør stigende markedsretfærdiggørelse båret af offentlige reformprocesser en kilde til spændinger. Afhandlingen peger på nødvendigheden af et politisk-professionelt rum, hvor det er muligt for aktørerne at udfolde en kritisk kompetence, der realitetsafprøver historisk udviklet professionalisme med vedvarende forandringskrav.
 
Please note that the defence will be in Danish.
 
Primary supervisor:
Associate Professor Niels Thyge Thygesen
Department of Management, Politics and Philosophy
Copenhagen Business School
 
Secondary supervisors:
Professor Emeritus Preben Melander
Department of Operations Management
Copenhagen Business School
 
Adjunct Professor Tim Sloth Jørgensen
Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL)
Copenhagen Business School
 
Professor Stefano Ponte
Department of Business and Politics
Copenhagen Business School
 
Assessment Committee:
Professor MSO Eva Boxenbaum
Department of Organisation
Copenhagen Business School
 
Associate Professor Anders Blok
Department of Sociology
University of Copenhagen
 
Major (PhD) Anders MacDonald Sookermany
Centre for Civil-Military Relations
Norwegian Institute for Defence Studies
 
Thesis:
The thesis is available here
 
Reception:
The Doctoral School of Business and Management will host a reception, which will take place immediately after the defence in Rotunden, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg.

Sidst opdateret: Communications // 02/09/2020