PhD defence: Per Henriksen

In order to obtain the PhD degree, Per Henriksen has submitted his thesis entitled: Enterprise Risk Management. Rationaler og paradokser i en moderne ledelsesteknologi

Onsdag, 5 december, 2018 - 13:00 to 15:00

Gennem de seneste godt 20 år har mange virksomheder arbejdet med Enterprise Risk Management (ERM), der advokeres som en ledelsesteknologi, der kan bidrage positivt til virksomheders værdiskabelse.  Afhandlingen er et langtidsstudie, der gennem udforskning af ERM’s konceptuelle rationaler afdækker indbyggede paradokser, der kontrasteres til virksomheders implementeringsmotiver samt undersøger hvordan praksis påvirkes af emergerende organisatoriske processer. På baggrund af case- og litteratur-studier fremføres det synspunkt, at den moderne verdens dynamik og kompleksitet ikke kan imødegås meningsfuldt med udgangspunkt i en risikostyringsideologi, der er rodfæstet i en logik af rationel kausalitet. Afhandlingen diskuterer alternative ideer til at håndtere dette paradoks, og foreslår blandt andet, at reflekterende udforskning af modsætninger og paradokser kan give mere værdifulde indsigter, når verdens uforudsigelighed skal udfordres.

NB! The defence will be held in Danish.

Primary Supervisor:
Professor Mogens Kühn Pedersen
Department of Operations Management
Copenhagen Business School
 
Secondary Supervisor:
Professor Emeritus Preben Melander
Department of Operations Management
Copenhagen Business School
 
Assessment Committee:
Professor Jan Mouritsen (chair)
Department of Operations Management
Copenhagen Business School
 
Professor Hanne Nørreklit
Department of Management
Aarhus School of Business and Social Sciences

Professor Kjell Arne Røvik
Department of Social Sciences
The Arctic University of Norway

Thesis:
The thesis will be available here

Reception:
The Doctoral School of Business and Management will host a reception, which will take place immediately after the defence in Rotunden at Solbjerg Plads.

Location: Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3 (SPs12), 2000 Frederiksberg
 

Sidst opdateret: Communications // 02/09/2020