Mindeord for Professor Emeritus Flemming Agersnap

Nyheder

Professor Emeritus på IOA Flemming Agersnap er gået bort og Professor Emeritus Kristian Kreiner, Professor Emeritus Jens Carl Ry Nielsen og Institutleder Signe Vikkelsø har skrevet et mindeord

 
26/04/2018

Mindeord

 

Flemming Agersnap døde den 3. april 2018 i en alder af 87 år. Flemming blev cand. oecon. fra Aarhus Universitet i 1955, og han blev tilknyttet Institut for Organisation og Arbejdssociologi (IOA) på Handelshøjskolen i København (nu CBS) i 1959, mens han endnu arbejdede i erhvervslivet. I 1965 blev lektor på instituttet og senere instituttets 3. professor. Han gik på pension i 2000, men havde indtil for få år siden sin fast gang på instituttet.

Flemmings faglige felt var strategi og interorganisatoriske relationer, men han havde sin helt egen måde at udforske feltet på. Det festskrift, der blev udgivet på hans 70 års fødselsdag, havde den sigende titel: Strategi og Anarki. Selvom han tydeligt forstod betydningen af strategier for, hvordan virksomheder og organisationer opbygger og vedligeholder relationer til omgivelserne, lige så klart så han faren for, at sådanne strategier kunne begrænse og stivne udviklingen og dynamikken i praksis. Det var, som om denne frygt blev mere markant med årene, og mange ville hævde, at anarki blev selve strategien i den måde, han håndterede sine pligter som underviser og forsker på CBS. I sin undervisning, i sine faglige dialoger og i sin aktive deltagelse i debatten om CBS’ udvikling og strategi, forsøgte han at trække tæppe væk under alle de gængse fordomme og de tilsyneladende sandheder. Han søgte nye ståsteder og synsvinkler, tilbød anderledes koblinger af argumenter i enhver diskussion. Han tvang alle, studerende, kollegaer og ledelser, til at tænke sig om, og mange andre steder end på et universitet ville han nok af selv samme grund være blevet betragtet som besværlig og udisciplineret.

Hans kontor var en fysisk manifestation af et tilsyneladende kaos, hvor der alligevel rummede en form for orden og organisation. Stabler af papirer og bøger alle vegne gjorde det svært at finde et sted at sidde ned, når man besøgte ham, men mange har fortalt om, hvordan han med sikker hånd trak de relevante papirer ud af stakkene, når han havde brug for dem. Det fungerede, selvom det ikke så muligt ud.

Sådan var det i mange andre sammenhænge. Det, der i udgangspunktet ikke så muligt ud, kom til at fungere. Han var med i oprettelse af de tværfaglige kombinationsuddannelser, som CBS har gjort til et særkende. Han var med til at starte det nordiske samarbejde om organisationsforskning. Også på europæisk plan satte hans ukuelighed sit præg, da han var med til at stifte og blev central figur i EGOS – European Group for Organization Studies. Det var ikke de formelle rammer, der bandt forskerne sammen på tværs af faglige og nationale skel; det var de sociale bånd, som Flemming var eminent i at skabe. En hel generation af forskere vil huske, når han i disse sammenhænge diverterede med en sang, fremført med større energi og charme end klassisk skønhed.

Mange har fået sat tanker i gang af Flemming. Både som vejleder og som samtalepartner på gangen var han nysgerrig og udfordrede vanetænkning. Der går ikke 12 af Flemmings slags på dusinet. Flemming var en ener, og han opnåede sine gode resultater på sin helt egen måde, som de færreste troede, var en mulighed, og som ingen i dag tør efterligne og eksperimentere med. Vi vil mindes Flemming som den mønsterbryder, han var, og som han gjorde til sin strategi.

Kristian Kreiner, Jens Carl Ry Nielsen og Signe Vikkelsø, Frederiksberg, april, 2018

Sidst opdateret: Department of Organization // 24/06/2020