jjoioa

Institut for Organisation

Jack
Kværnø-Jones
Ph.d.-stipendiat


E-mail: jjo.ioa@cbs.dk
Jack Jones
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/jjoioa