INVITATION TIL TILTRÆDELSESFORELÆSNING: ”NÅR TEORIER UDFORDRER PRAKSISFORSTÅELSER – OG PRAKSIS UDSTILLER TEORIERNES BEGRÆNSNINGER”

Fredag, 22 april, 2022 - 14:00 to 15:00

Lars Munch

 

LARS MUNCH SOM ADJUNGERET PROFESSOR

Fredag den 22. april 2022 kl. 14 – 15 med efterfølgende reception

CBS, Dalgas Have 15. Auditorium DH.C.033 (v. hovedindgangen)

Tilmelding er påkrævet: Tilmeld dig her senest d. 19. april


 
Det er med stor glæde, at vi inviterer til forelæsning og fejring i anledning af, at bestyrelsesformand Lars Munch er udnævnt til adjungeret professor på CBS.

Udnævnelsen er en kulmination på et mangeårigt samarbejde, hvor Lars Munch har bidraget til CBS i adskillige roller og udviklingsprojekter. Givet de udfordringer, som samfundet står overfor og som adresseres i CBS’ strategi, er det afgørende vigtigt for CBS’ forskningsmiljøer og uddannelser, også i regi af CBS Executive Bestyrelses-uddannelser, at kunne trække på ledelseserfaringer og viden af den kaliber, som Lars Munch repræsenterer:

Mangeårig adm. direktør for blandt andet JP/Politikens Hus og senere bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus, nu bestyrelsesformand for Politiken-Fonden og Politiken Holding, for Louisiana Museum, BRFfonden og BRFholding A/S, GUBI A/S og SOS Børnebyerne, næstformand i tænketanken Axelfuture og medlem af bestyrelsen for Novo Nordisk Fonden, Kunsten Museum of Modern Art, Utzon Center A/S, European Press Prize og World Association of Newspapers and News Publishers, og som formand for Advisory Board for Master of Management Development (MMD).

Lars Munch repræsenterer således betydningen af ledelse i mange forskelligartede organisationer, hvor hans lederskab illustrerer åbenhed for udvikling og innovation og er baseret på relationer præget af respekt, ordentlighed og gensidig tillid.

En central værdi i samarbejdet mellem CBS og dansk erhvervsliv er at skabe anledninger til dialog, hvor teori og praksis mødes. For i denne dialog, og i forskellene mellem virksomhed og universitet, lader det sig gøre at finde nye forståelser og udvikle nye løsninger. Udnævnelsen af adjungerede professorer er et meget væsentligt bidrag hertil.

I denne ånd er dagens tiltrædelse organiseret som en samtale mellem bestyrelsesformand Lars Munch og professor Jan Molin. Udgangspunktet er tre konkrete ledelsesdilemmaer udvalgt og fremlagt af Lars Munch fra en lang og engageret ledelseskarriere:


PROGRAM

14.00  Velkomst ved professor Carsten Greve, institutleder for Institut for Organisation


TRE LEDELSESDILEMMAER:

  • Dilemma 1: Avis-krigen
  • Dilemma 2: Take the Money and Run
  • Dilemma 3: Hjælpearbejde i High Risk Countries

Hvert dilemma behandles i en fast ramme:

  • Præsentation af case og et konkret dilemma v/ Lars Munch
  • Fokusering på de ledelsesmæssige udfordringer v/ Lars Munch
  • Introduktion af konkurrerende, teoretiske alternativer i forståelsen af dilemmaet v/ Jan Molin
  • Dialog om perspektiver og ledelsesmæssigt handlingsrum v/ Lars Munch & Jan Molin
  • Hvad gjorde man i den pågældende sag? v/ Lars Munch


15.00  Reception i Dalgas Have, Centertorvet.


Med venlige hilsener

Institut for Organisation (IOA) &

Master of Management Development (MMD)

Copenhagen Business School


English version:

IOA and MMD invite you to attend Lars Munch’s inaugural lecture as Adjunct Professor at the Department of Organization, CBS

‘When theory challenges practical knowledge and practical experience exposes the limitations of theory.’

The collaboration between CBS and the Danish business community is dedicated to creating ample opportunity for dialogue, where theory and practice can meet. Because in this dialogue, and in the differences between company and university, it is possible to uncover new understandings and develop new solutions. The appointment of adjunct professors is a very significant contribution to this.

In this spirit, today's accession is organized as a conversation between Chairman of the Board of the Politiken Foundation and Politiken Holding, Lars Munch and Professor Jan Molin, CBS. Three specific management dilemmas from a long and committed management career, selected and presented by Lars Munch, serve as a starting point for the conversation.

Please note that this inaugural lecture will be in Danish.
 

Sidst opdateret: Department of Organization // 24/03/2022