Cranet HRM Konferencen

Den 5. September 2013 afholder CBS/IOA (med Professor Henrik Holt Larsen i spidsen) og CBS Executive sammen den årlige Cranet HRM Konference for både HR professionelle og studerende på HRM linien

Torsdag, 5 september, 2013 - 09:00 to 16:30

INNOVATIV HRM: NY VIRKELIGHED - NY HR DAGSORDEN?

Human Resource Management er ikke forbeholdt HR-afdelingen, men er en ledelsesopgave og dermed hele organisationens ansvar. Temaerne på årets konference sætter derfor fokus på HR som en organisatorisk disciplin, der skal tilpasse sig den nye virkelighed, som markedsvilkårerne og teknologien stiller til virksomheden. Det stiller krav til kontinuerlig innovation gennem sam-skabelse af værktøjer og ydelser med de interne kunder.

Konferencen tager pulsen på, hvor HR er lige nu, og har som mål at bygge bro mellem forskning og praksis. Vi har inviteret de allerbedste ressourcepersoner for årets temaer på talerstolen i Ovnhallen på CBS, og på eftermiddagens workshops mødes praktikere og forskere i dialog med hinanden, og deltagerne diskuterer og perspektiverer nyeste praksis og forskning.


TEMAER PÅ ÅRETS CRANET HRM KONFERENCE

Plenum
- Primadonnaledelse
- HR frem på arenaen, når det gælder virksomhedens brand
- Developing Global Leaders for the Future
- HR i en WEB 2.0 virkelighed

Workshops
Læs det fulde program og tilmeld dig en af de 5 workshops og dermed konferencen ved at klikke her.


PRIS

Konferencepris per person: Kr. 3.450 ex moms - ved tilmelding senest d. 15. juli: Kr. 2.950 ex moms. Deltagerprisen inkluderer forplejning på dagen. Ved samlet tilmelding af flere fra samme virksomhed, ydes der en rabat på 500 kr. for nr. 2 og efterfølgende deltagere.


TID OG STED

CBS OVNHALLEN & CBS Executive, Porcelænshaven 20 - 22, 2000 Frederiksberg. Torsdag den 5. september kl. 9.00-16.30.


BAG OM CRANET PROJEKTET

Cranet projektet er et internationalt HRM forskningsprojekt. Det undersøger og evaluerer løbende HRM-strategi og -praksis i ca. 50 lande og danner dermed et solidt afsæt for udvikling, forskning og benchmarking, som muliggør systematiske komparative analyser af HRM i private og offentlige virksomheder.

Cranet projektet repræsenteres i Danmark af CBS Executive, CBS og NOCA.

Læs mere om CBS Executive her

Sidst opdateret: Communications // 20/07/2018