lempp

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

  • Center for Civilsamfundsstudier
Liv
Egholm
Lektor
,
PhD


Kontor: POR/18.B-4.128
Tel:
+4538153587
E-mail: le.mpp@cbs.dk
egholm
Præsentation

Min forskning undersøger hvorledes forandringer og udviklinger i kulturer og identiteter bliver beskrevet, fortolket, institutionaliseret og brugt til at handle og reagerer i både nutidigt som fortidigt perspektiv. Mine empiriske interesser strækker sig fra rejseberetninger og kulturmøder i 1500 tallet over samtidige expatrierede og globale teams i organisationer og institutioner til filantropiske organisationer.
Mit nye forskningsprojekt vil kortlægge hvorledes filantropiske netværk influerer (og influeres af)den kontinuerlige begrebsliggørelse af filantropi og velfærd fra midten af 19. århundrede til i dag. Projektet vil bidrage til en fyldigere og uddybende forståelse af den rolle som filantropiske organisationer spiller for statens, markedets og civile samfundets sammenvævning.


Mine teoretiske inspirationspunkter stammer fra cultural studies, antropologi, semiotik og sociologi.

Primære forskningsområder
  • Filantropi: Gavegivningens begrebliggørelse og praksis
  • Videnskabsteori
  • Identitets (trans)formation og produktion
  • Læring, institutioner og organisationer i grænseoverskridende sammenhænge
  • Expatrierede, global teams  og inter-kulturelle kompetencer
Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/lempp
Kurser

Philosophy of Science,
Why culture matters,
The Company in a Contextual Perspective
The logic of interaction – Goffman revised,
Interdisciplinary Research Methods,
History of concepts
Foundation of communication,
Intercultural Communication,
Cultural analysis and theories
Jeg underviser på Ph.D., Master and B.a. niveau både i obligatoriske fag og valgfag l

Vejledning

Jeg har vejledt på Ph.D., Speciale og Bachelor niveau. gennem mange år.
Jeg har fortrinsvis vejledt studerende fra Cand merc/HA psyk, BLC, BSc Soc, LPK uddannelser fra CBS og fra HIstorie fra andre universiteter.
Jeg vejleder både på proces og indholdsniveau, og forventer at den/de studerende møder velforberedte og altid sender mig et aftalt oplæg inden vores vejleder møder.

Andre undervisningsaktiviteter

Efter at have udviklet BSc Soc uddannelsen på CBS sidder jeg nu i uddannelsens studienævn og er løbende med til at tilpasse og kvalitetssikre uddannelsen

Jeg er og har været del af forskellige arbejdsgrupper og forskningsmæssige fora, der arbejder med universitets undervisning  og pædagogik og i mere specifikke arbejdsgrupper omkring It- brug i undervisningen og andre udviklinger af den forskningsbaserede  undervisningsform på universitetet.

Publikationer sorteret efter:
2018
Liv Egholm Feldt / Producing the Common Good : Philanthropic Investment Practices in 20th Century Denmark.
Paper presented at The Academy of Management Annual Meeting 2018, 2018
Paper > peer review
2017
Liv Egholm Feldt / Producing the Common Good : Philanthropic Investment Practices in 20th Century Denmark.
Paper presented at 8th International Conference of the European Research Network on Philanthropy. ERNOP 2017, 2017
Paper > peer review
Liv Egholm Feldt / The Messiness of Common Good : An Analysis of Philanthropic Practices and Concepts 1920-2014.
Paper presented at The 33rd EGOS Colloquium 2017, 2017
Paper > peer review
2016
Liv Egholm Feldt / Philanthropy & Universal Citizenship : A tale from the Archives of the Egmont Foundation (1920-2014).
Paper presented at Dansk Historikermøde 2016, 2016
Paper > peer review
Liv Egholm Feldt; Mathias Hein Jessen / Producing Civil Society : Practices, Concepts and the Common Good – Denmark 1900-2016.
Abstract from 41st Annual Meeting of the Social Science History Association, 2016
Konferenceabstrakt til konference > peer review
Liv Egholm Feldt / The Messiness of Common Good : Translation of Concepts and Practices Between Non-civil and Civil Spheres. The Egmont Foundation 1920-2014.
Paper presented at The 32nd EGOS Colloquium 2016, 2016
Paper > peer review
Liv Egholm Feldt / Tracing Clues : A Historical Case Study of Messy Relationships Between Philanthropy and the Danish Welfare State.
Abstract from ISCH Conference 2016, 2016
Konferenceabstrakt til konference > peer review
2015
Liv Egholm Feldt / Messy Relationships : Tracing Networks of Concepts and Practices in Philanthropic Gift-giving.
Abstract from ISCH Conference 2015, 2015
Konferenceabstrakt til konference > peer review
Liv Egholm Feldt / Philanthropic Gift-giving as Vehicle of Pollution and Purification : A Pragmatic Perspective on Civil Society.
Paper presented at The 31st EGOS Colloquium 2015, 2015
Paper > peer review
Liv Egholm Feldt / The Common Good : Tracing Gift-giving Practices and Concepts at the Intersection Between State, Market and Civil Society.
Paper presented at 40th Annual Meeting of the Social Science History Association, 2015
Paper > peer review
Flere resultater ...(i alt 31 )