lempp

Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

  • Center for Civilsamfundsstudier
Liv
Egholm
Lektor
,
PhD


Kontor: POR/18.B-4.127
Tel:
+4538153587
E-mail: le.mpp@cbs.dk
egholm
Præsentation

Min forskning undersøger hvorledes forandringer og udviklinger i kulturer og identiteter bliver beskrevet, fortolket, institutionaliseret og brugt til at handle og reagerer i både nutidigt som fortidigt perspektiv. Mine empiriske interesser strækker sig fra rejseberetninger og kulturmøder i 1500 tallet over samtidige expatrierede og globale teams i organisationer og institutioner til filantropiske organisationer.
Mit nye forskningsprojekt vil kortlægge hvorledes filantropiske netværk influerer (og influeres af)den kontinuerlige begrebsliggørelse af filantropi og velfærd fra midten af 19. århundrede til i dag. Projektet vil bidrage til en fyldigere og uddybende forståelse af den rolle som filantropiske organisationer spiller for statens, markedets og civile samfundets sammenvævning.


Mine teoretiske inspirationspunkter stammer fra cultural studies, antropologi, semiotik og sociologi.

Primære forskningsområder
  • Filantropi: Gavegivningens begrebliggørelse og praksis
  • Videnskabsteori
  • Identitets (trans)formation og produktion
  • Læring, institutioner og organisationer i grænseoverskridende sammenhænge
  • Expatrierede, global teams  og inter-kulturelle kompetencer
Curriculum Vitae
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/lempp
Kurser

Philosophy of Science,
Why culture matters,
The Company in a Contextual Perspective
The logic of interaction – Goffman revised,
Interdisciplinary Research Methods,
History of concepts
Foundation of communication,
Intercultural Communication,
Cultural analysis and theories
Jeg underviser på Ph.D., Master and B.a. niveau både i obligatoriske fag og valgfag l

Vejledning

Jeg har vejledt på Ph.D., Speciale og Bachelor niveau. gennem mange år.
Jeg har fortrinsvis vejledt studerende fra Cand merc/HA psyk, BLC, BSc Soc, LPK uddannelser fra CBS og fra HIstorie fra andre universiteter.
Jeg vejleder både på proces og indholdsniveau, og forventer at den/de studerende møder velforberedte og altid sender mig et aftalt oplæg inden vores vejleder møder.

Andre undervisningsaktiviteter

Efter at have udviklet BSc Soc uddannelsen på CBS sidder jeg nu i uddannelsens studienævn og er løbende med til at tilpasse og kvalitetssikre uddannelsen

Jeg er og har været del af forskellige arbejdsgrupper og forskningsmæssige fora, der arbejder med universitets undervisning  og pædagogik og i mere specifikke arbejdsgrupper omkring It- brug i undervisningen og andre udviklinger af den forskningsbaserede  undervisningsform på universitetet.

Publikationer sorteret efter:
2021
Liv Egholm; Lars Bo Kaspersen / A Processual-relational Approach to Civil Society
I: Civil Society: Between Concepts and Empirical Grounds. . red. /Liv Egholm; Lars Bo Kaspersen. Abingdon : Routledge 2021, s. 3-30 (Routledge Advances In Sociology)
Bidrag til bog/antologi > peer review
Liv Egholm (Redaktør) ; Lars Bo Kaspersen (Redaktør) / Civil Society : Between Concepts and Empirical Grounds.
Abingdon : Routledge 2021, 206 s. (Routledge Advances in Sociology)
Antologi > peer review
Liv Egholm; Lars Bo Kaspersen / Introduction to the Special Issue ‘Beyond Civil Society’ : Advancing a Post-sectoral Conception of Civil Society - Moving Beyond Civil Society?.
I: International Journal of Politics, Culture, and Society, Vol. 34, Nr. 2, 2021, 6 s., s. 143–148
Leder > peer review
Liv Egholm / Philanthropy as the Co-creator of the Welfare State
I: Civil Society: Between Concepts and Empirical Grounds. . red. /Liv Egholm; Lars Bo Kaspersen. Abingdon : Routledge 2021, s. 112-127 (Routledge Advances In Sociology)
Bidrag til bog/antologi > peer review
Liv Egholm / Practising the Common Good : Philanthropic Practices in Twentieth-Century Denmark.
I: International Journal of Politics, Culture, and Society, Vol. 34, Nr. 2, 6.2021, s. 237–252
Tidsskriftartikel > peer review
Liv Egholm; Lars Bo Kaspersen / Preface
I: Civil Society: Between Concepts and Empirical Grounds. . red. /Liv Egholm; Lars Bo Kaspersen. Abingdon : Routledge 2021, s. x-xii (Routledge Advances in Sociology)
Forord/efterskrift
2020
Liv Egholm; Anders Sevelsted / Amerikansk pragmatisme
I: Klassisk og moderne samfundsteori I. red. /Heine Andersen; Lars Bo Kaspersen. København : Hans Reitzels Forlag 2020, s. 183-205
Bidrag til bog/antologi
Liv Egholm; Liesbet Heyse; Damien Mourey / Civil Society Organizations : The Site of Legitimizing the Common Good - a Literature Review.
I: VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol. 31, Nr. 1, 2.2020, s. 1-18
Tidsskriftartikel > peer review
Liv Egholm / Sites of Causation : A Theoretical and Methodological Development of a Processual Perspective of Temporalities.
Paper presented at 36th EGOS Colloquium 2020, 2020
Paper > peer review
Liv Egholm / Sites of Causation : A Pragmatist Approach to Stabilities and Change.
Paper presented at 1st Organization Theory Winter Workshop, 2020
Paper > peer review
Flere resultater ...(i alt 46 )
Forskningsprojekter
Bibeskæftigelse

No outside activities to report.