Institut for Ledelse, Politik og Filosofi

LPF (MPP) er et multi-disciplinært institut med fokus på offentlig og politisk ledelse, civilsamfundsstudier, ledelsesfilosofi, virksomhedshistorie, erhvervsjura, generel ledelse, strategi, innovation og entrepreneurship. Gennem tværdisciplinær forskning bidrager instituttet med ny viden om ledelse og samfundsdiagnostik til gavn for såvel danske virksomheder som den offentlige sektor. MPP er således centralt placeret i CBS’ Business-in-society vision. Instituttets forskning er organiseret i fem forskningsgrupper: Virksomhedshistorie, jura, ledelsesfilosofi, politik og ledelse samt entrepreneurship. Instituttets forskeres baggrund er bl.a. politologi, sociologi, filosofi, historie, teologi, kulturøkonomi og erhvervsøkonomi. Det der binder os sammen er interessen for det humane i forskellige sammenhænge som f.eks. arbejde, natur, økonomi, civilsamfundet, staten og virksomheden. Instituttets forskere underviser på en lang række af CBS’s uddannelser.

Visit our English website for more information
mpp red