Institut for International Økonomi, Politik og Business

På Institut for International Økonomi, Politik og Business skaber vi et levende, internationalt fællesskab for forskning og forskningsbaseret undervisning, hvor vi undersøger international business, økonomi og politik såvel som sammenhængen imellem disse.

Klik her for at læse mere om instituttet på vores engelske side
EGB2

EGB: ‘.. i mødet mellem business og politik..’

Institut for International Økonomi, Politik og Business (EGB) forsker i forholdet mellem stater, markeder og internationale virksomheder, og deres adfærd i lyset af de udfordringer, som udviklingsøkonomier, vækstmarkeder og avancerede økonomier står over for. EGBs forskning beskæftiger sig med international business, økonomi og politik og er direkte relevant for borgere, virksomheder, beslutningstagere og forskere.

 

Instituttet har følgende fokusområder:

  • Stater og markeder

Forholdet mellem stater og markeder er afgørende for nationale og internationale økonomier. Regeringer fastsætter de institutionelle rammer som virksomheders strategier udvikles indenfor, mens disse strategier omvendt har indflydelse på policy-making processer. EGB analyserer ideer, interesser og institutioner, der bidrager til at forme udviklingen og implementeringen af public policy, markeder og staters påvirkning af institutioner og strukturer samt de heraf følgende politiske resultaters indvirkning på samfundet og borgerne.

  • Virksomheder og International Business

Virksomheder er nøgleaktører på de nationale og globale markeder. Forskningen på EGB fokuserer derfor på de aktiviteter, strategier, beslutningsprocesser og organisationsformer, som multinationale virksomheder benytter sig af i mødet med muligheder og udfordringer, som opstår inden for et i tiltagende grad globaliseret marked. Disse temaer adresseres gennem studier af, hvordan virksomheder interagerer med hinanden og samtidig tilpasser sig til og former deres omgivelser.

  • Samfundsmæssige udfordringer

EGB undersøger hvordan stater og internationale virksomheder i udviklingsøkonomier, vækstmarkeder, og avancerede økonomier reagerer på udfordringer såsom ulighed, markedsusikkerhed, forandringer i udenlandske investeringer, handelskonflikter, ideologiske forandringer og den tiltagende omskiftelighed af politiske strukturer på regionalt, nationalt og globalt niveau. EGB beskæftiger sig med disse temaer i og på tværs af lande i Afrika, Europa, Asien, og Amerika, ligesom EGB beskæftiger sig med den rolle overnationale institutioner – som f.eks. EU og WTO – spiller i disse sammenhænge. Vores fokus er på, hvordan stater og internationale virksomheder både formes af og former det bredere samfund, de opererer i.