cbbhl

Institut for Business Humaniora og Jura

  • CBS Law
Charlotte
Biil
Ekstern Lektor
E-mail:
cb.bhl@cbs.dk

Presentation and academic fields

Jeg er jurist, advokat og har en Master I Public Administration fra CBS. Jeg har været virksomhedsrådgiver gennem mange år og erhvervspolitisk chef og lobbyist i Dansk Erhverv. Som generalsekretær og øverste leder for en NGO, arbejdede jeg med kontraktbetingelserne for velfærdsopgaven mellem selvejende velfærdsinstitutioner og den offentlige sektor og rådgav ledere og deres bestyrelser om partnerskab og et offentlig privat samspil med contract management, strategisk kontrahering og en hybrid ret understøttet af et udviklings- og forskningsprojekt i perioden 2012-2020, som jeg fik en finanslovsbevilling til. Jeg blev i den forbindelse en del af forskningen på MPP CBS, hvor jeg i 2020 forsvarede min PhD med en sommerfuglemodel om samskabelse som hybrid ret. 

Nøglekompetencer:

• Contract management, strategisk kontrahering, samskabelse, offentlig privat samspil og hybrid ret

• Klassiske og moderne organisations- og ledelsesteorier, forandringsledelse, vidensledelse og innovation

• Klassisk erhvervsjura indenfor kontrakt- og aftaleret, købelov- og forbrugerret, markedsføring- og konkurrenceret, arbejdsmiljø og ansættelsesre

Professional and/or academic experience

En sommerfuglemodel i spil. Hvordan man former samskabelse som en lærende praksis. Charlotte Biil og Holger Højlund I antologien ”Metoder til læring I praksis” redigeret af Paula Helth. Samfundslitteratur 2022.

Robust samskabelse. Holger Højlund og Charlotte Biil. Lederliv 2022 forthcoming.

Is working together key to the Nordic welfare Model? Charlotte Biil. Nordics.info 2021.

Samskabelse med en sommerfugle-model. Hybrid ret I forbindelse med et partnerskabsprojekt mellem 100 selvejende daginstitutioner, deres paraplyorganisation, tre kommuner og CBS. Charlotte Biil. PhD-afhandling. CBS oktober 2020.

Hvorfor har dendanske velfærdsmodel været så stærk under corona? Charlotte Biil. Videnskab.dk september 2020.

Lad sommerfuglene komme ud at flyve: En vision for samskabelse om bedre velfærd og psykisk arbejdsmiljø med en sommerfugle-model og en platform mellem praksis og universitet. Charlotte Biil. Nyt om Samfundslederskab i Skandinavien februar 2020.

Nye veje med parternskaber i velfærd. En strategi- og ledelsesmodel for selveje i en offentlig kontekst. Holger Højlund og Charlotte Biil. CBS 2015.

Social velfærd. Dansk Erhverv, MDI, Blå Kors, ISOBRO, Diakonissestiftelsen, Frelsens Hær, Incita, KFUK og den Sociale Udviklingsfond. Dansk Erhverv februar og september 2011.

Konkurrencevilkår for selvejende daginstitutioner i et kommunalt domineret marked. Konkurrenceretlige refleksioner og cases, 2007. MDI, Frie Børnehaver og Fritidshjem og DLO. DLO 2007.

Hvorfor ikke udbyde til selvejende daginstitutioner? Frit valg på en nymåde, 2006. MDI, Frie Børnehaver og Fritidshjem og DLO. DLO 2006.

Forbrugeren I forandring. Dansk Erhverv 2005

Pedagogical experience/method skills/supervision

• Jeg vejleder inden for mine nøglekompetencer ovenfor.

• Jeg underviser ledere på DTU Learn for Life indenfor samskabelse, forandringsledelse, vidensledelse og innovation og er vejleder på valgfag og afgangsprojekter.

• Jeg har 12 års erfaring som censor på diplomuddannelsen for ledere. Jeg er også censor på jurauddannelserne både på bacchelor- og kandidatniveau og for kandidatafhandlinger. 

External link