Forskningscentre under institutter

Forskningen på CBS er organiseret ved institutter og centre. Uddannelser er ikke placeret ved institutter, men institutterne leverer undervisning til CBS’ uddannelser inden for deres fagområde. Under hvert institut og center kan tilgås information om dets forskningsområde, forskere og andet relevant for deres område.

Oversigten viser centre med indhold på dansk. Du kan finde flere centre på den engelske oversigt