mscmpp

Department of Business Humanities and Law

Maximilian
Schellmann
Post.doc.
,
PhD


Kontor: POR/18.B-3.142
E-mail: ms.bhl@cbs.dk
Max Schellmann
Link til denne hjemmeside
www.cbs.dk/staff/mscmpp
Publikationer sorteret efter:
2018
Maximilian Schellmann / Bühne
I: Der Kreativitätskomplex: Ein Vademecum der Gegenwartsgesellschaft. . red. /Timon Beyes; Jörg Metelmann. Bielefeld : Transcript Verlag 2018, s. 50-56 (Kulturen der Gesellschaft, Vol. 37)
Bidrag til bog/antologi > peer review
Maximilian Schellmann / Stage
I: The Creativity Complex: A Companion to Contemporary Culture. . red. /Timon Beyes; Jörg Metelmann. Bielefeld : Transcript Verlag 2018, s. 222-227 (Kulturen der Gesellschaft, Nr. 36)
Bidrag til bog/antologi > peer review
Maximilian Schellmann / The Politics of Organizing Refugee Camps
Frederiksberg : Copenhagen Business School [Phd] 2018, 233 s. (PhD series, Nr. 43.2018)
Ph.d.-afhandling