Department of Business and Politics

Ph.d.-uddannelse

Som ph.d.-studerende på DBP vil du automatisk komme til at høre under ph.d.-skolen Organization and Management Studies.

 

Louise Thorn Bøttkjær

Doctoral School of Organization and Management Studies


Målsætning med Doctoral School of Organization and Management Studies (OMS) er at skabe et aktivt nationalt og internationalt forskningsmiljø på CBS for ph.d.-stipendiater, der teoretisk og empirisk beskæftiger sig med organisation og ledelse i private, offentlige og frivillige organisationer. Det teoretiske udgangspunkt er tværvidenskabeligt og bygger i væsentlig grad på sociologi, (social)psykologi, politologi, politisk økonomi, filosofi, kommunikation, historie, etnografi og kulturstudier af organisatorisk- og ledelsesmæssig praksis. I ph.d.-skolen lægges bl.a. vægt på:

  • at sikre et tilstrækkeligt og relevant udbud af kurser indenfor state-of-the-art forskning i organisation
    og ledelse samt at give ph.d.-stipendiaterne adgang til uddannelse indenfor en bred vifte af samfundsvidenskabelige metoder;
  • at sikre et højt fagligt niveau i ph.d.-stipendiaternes uddannelse gennem løbende kvalitetssikring og forbedring;
  • at skabe faglig og økonomisk mulighed for, at de indskrevne stipendiater præsenterer deres projekter på internationale konferencer, i internationale tidsskrifter, og at de kommer på udlandsbesøg og præsenterer deres arbejder i forskningsmiljøer i udlandet;
  • at tiltrække internationale forskere af høj kvalitet til ph.d.-skolens aktiviteter så som kurser, work-in-progres-seminarer, vejledning af de indskrevne stipendiater og bedømmelsen af afhandlingerne;
  • at etablere institutionaliserede samarbejdsarbejdsaftaler med internationale forskere og forskningsmiljøer.


Det er DBPs sigte at tilbyde kurser og workshops på et højt fagligt niveau, der både sikrer deltagerne en bred indføring i en række nyere forskningsfelter og samtidigt muliggøre fordybelse og specialisering. Kurserne sigter på at udvikle bredere teoretiske og metodiske kompetencer samt indsigt i den nyeste forskning indenfor udvalgte områder. DBP’s primære forskningsfelter er komparativ politisk økonomi, komparativ politisk kultur samt international politisk økonomi. Der udbydes kurser indenfor alle tre felter. Derudover tilbydes kurser af grundlagsteoretisk karakter indenfor socialteori, politisk teori og politisk sociologi.
Derudover er det vores ambition at tilbyde kurser med en international stab af undervisere, som vi henter ind fra universiteter i USA, Europa og Australien.
Yderligere information om ph.d. uddannelsens indhold, adgangskrav, finansieringsmuligheder, aktuelle ph.d. projekter og udbudte ph.d. kurser kan findes på forskeruddannelsessiden, link nederst på siden.
 

Ph.D. kurser udbudt af CBS

 

Ph.d.-skolens ledelse og organisering

Doctoral School of Organization and Management Studies er knyttet til aktive faglige miljøer på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Institut for Organisation, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse samt Department of Business and Politics.

Ph.d.-skoleleder
Janine Leschke
E-mail: jle.dbp@cbs.dk Tlf: +45 3815 3662

DBP Koordinator
Antje Vetterlein
E-mail: av.dbp@cbs.dk Tlf: +45 3815 3558

OMS Sekretariat:
Bente Ramovic
E-mail: bsr.research@cbs.dk Tlf: +45 3815 2839

 

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 24/01/2018