Nyt erhvervs-Ph.D. samarbejde om offentlig-private partnerskaber mellem Falck og CBS/Department of Business and Politics

Pressemeddelelse

 
14/01/2011

 

Falck og Department for Business and Politics (DBP) på Copenhagen Business School er gået sammen om et nyt erhvervs-Ph.D. projekt om offentlige-private partnerskaber (OPP). Ph.D.-projektet handler om ”God ledelse af offentlige-private partnerskaber i internationalt perspektiv”. Projektet sætter særlig fokus på de ledelsesudfordringer, som opstår i forbindelse med den daglige drift og implementeringen af partnerskabsbaserede samarbejder. Der fokuseres på tre udvalgte lande indenfor EU.

 

Projektet gennemføres af Christiane Schulze, der har en kandidatgrad fra CBS. Christiane Schulze skal ifølge erhvervs Ph.D.-aftalen dele sin tid mellem Falck og CBS. For Department of Business and Politics ved CBS er projektet en fortsættelse og en styrkelse af forskningen i OPP i internationalt perspektiv. For Falck er samarbejdet en mulighed for at knytte tættere bånd til den samfundsvidenskabelige forskning og få forskningen gjort relevant i forhold til samspillet med det offentlige omkring velfærdsydelser på det præhospitale område, ældrepleje- og jobcenterområdet. Begge parter deler et internationalt perspektiv på markedsudviklingen.

 

Professor Carsten Greve fra CBS siger: ”Projektet styrker forskningen indenfor offentlig-private partnerskaber, som er endnu mere vigtig i disse år, hvor den offentlige sektor og den private sektor knyttes stadig tættere sammen, og hvor et internationalt udsyn på udviklingen er nødvendigt”

 

Senior Vice President Ole Qvist Pedersen fra Falck siger: ”Falck står i et vadested, hvor der er mange muligheder såvel internationalt på ydelser som for eksempel ambulancetjeneste og på området for velfærdsydelser generelt. Udnyttelsen af disse muligheder kræver i nogle tilfælde også udvikling af nye former for samspil med de offentlige kunder. Derfor ser vi det som vigtigt, at vi kan drage lære af forskningsbaserede erfaringer om offentlig-private partnerskaber. Og vi håber naturligvis også, at resultatet af denne forskning kan være et positivt bidrag til den offentlige debat, således, at vi fremover ikke skal drøfte, om nogle ydelser skal være offentlige eller private, men i stedet kan fokusere på, hvordan velfærdsydelser produceres bedst i et samspil mellem private virksomheder og offentlig myndigheder.”

 

For yderligere oplysninger, kontakt Erhvervs-Ph.D studerende Christiane Schulze 3815 3947 cs.dbp@cbs.dk, Professor Carsten Greve 3815 3598 / 2465 6882 cg.dbp@cbs.dk eller Senior Vice President Ole Qvist Pedersen 8948 3413

 

Se også www.cbs.dk/dbp og www.falck.dk

Sidst opdateret: Communications // 24/10/2012