Magnus Paulsen Hansen redigerer udvalg af Laurent Thévenots arbejder

Engagementsregimer

 
12/02/2016

Laurent Thévenot

Engagementsregimer

Laurent Thévenot (f. 1949) er en af tidens mest markante sociologer. I 1980’erne etablerede han sammen med Luc Boltanski forskningsgruppen Groupe de sociologie politique et morale, hvor grundstenene til det, der i dag betegnes den franske pragmatiske sociologi, blev lagt. Det banebrydende værk De la justification (med Luc Boltanski) fra 1991 dokumenterede, hvordan ”almindelige” menneskers kritik af samfundsforhold er udtryk for en mere grundlæggende forhandling om, hvordan samfundets goder skal fordeles. Med sociologien om engagementsregimer tager Thévenot det moralske og politiske spørgsmål om goder ind i de helt nære og intime dele af det sociale liv. Hvor sociologien traditionelt har haft fokus på de normer, vaner eller præferencer, der former hverdagslivet, viser Thévenot, at der er meget mere på spil, nemlig en aktiv stræben efter at sikre en mangfoldighed af goder.

Hansen, Magnus Paulsen (red): Thévenot, Laurant: Engagementsregimer, pp. 320, Hans Reitzels Forlag 2016, ISBN 9788741262079. Forord af Magnus Paulsen Hansen: ”Engagement mellem tillid og tvivl: Introduktion til Laurent Thévenot”, pp. 11-43; og med Mathias Herup Nielsen og Pelle Korsbæk Sørensen: ”Samtaler med Laurent Thévenot: Om kategorier, feltarbejde og sociologisk nysgerrighed” pp. 262-92.

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 08/10/2019