Anker Brink Lund and Lars Bo Kaspersen publishes chapters in "Sociologi - en grundbog til et fag"

4. reviderede udgave af denne klassiker.

 
20/01/2011

Sociologi – en grundbog til et fag

Har i mange år været et centralt værk i dansk sociologi og samfundsvidenskab. Bogen er en bred indføring i sociologiens teoretiske og empiriske univers og rummer bidrag af førende kræfter på tværs af landet. Denne nye udgave er gennemrevideret og opdateret med den nyeste viden på området. Kapitlerne om social klasse og social ulighed, økonomi, produktion og arbejde, familie og kultur er nyskrevne. Desuden er der tilføjet et nyt kapitel om byens sociologi.

Læs mere om "Sociologi - en grundbog til et fag" eller bestil den her

 

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 11/03/2013