Department of Business and Politics

Om instituttet

Department of Business and Politics er et førende institut hvor der forskes i samspillet mellem erhvervsliv og politik i Danmark, EU og resten af verden.

 

 

The Department of Business and Politics (DBP) blev etableret i 2011 med udgangspunkt i det daværende Centre of Business and Politics (CBP), som blev grundlagt i 2004.

Forskning

 

På DBP forskes der i samspillet mellem erhvervsliv og politik på nationalt såvel som internationalt niveau. Forskning på DBP er opdelt i tre forskningstemaer: political economy, comparative & European public policy og business & civil society, som tilsammen dækker emner som: virksomhedsstudier, globale value chains og wealth chains, innovation, økonomisk udvikling, komparativ politisk økonomi, EU, offentlig politik, filantropi, og civilsamfunds studier.

Forskergruppen på DBP er tværfaglig, og forskerne kommer fra så forskellige samfundsfaglige forskningstraditioner som sociologi, politologi, økonomi, historie og geografi. En af instituttets store styrker er evnen til at integrere en lang række teoretiske og metodiske tilgange.

Undervisning

 

DBPs forskere underviser på mange forskellige uddannelser på CBS. Hovedfokus ligger dog på Bachelor og kandidatuddannelserne på International Business and Politics, bacheloruddannelsen på Business Administration and Sociology, bacheloruddannelsen på European Business og SDC-programmet.

Uddannelserne er opbygget så de modsvarer arbejdsmarkedets behov. Og studerende herfra opnår en kritisk sans, analytiske kompetencer og stor metodologiske viden, som gør dem i stand til at arbejde både nationalt og internationalt, såvel i det private erhvervsliv som i det offentlige.

DBPs vision er:

 

  • At skabe banebrydende ny viden i samspillet mellem erhvervsliv og politik;

  • At udvikle forskningsbaseret, international uddannelse af høj kvalitet på bachelor, kandidat og Ph.D. niveau;

  • At kommunikere forskningsbaseret viden om forretningsforståelse og politik til erhvervslivet, politikere, aktører i civilsamfundet, tænketanke og fonde på internationalt, nationalt og lokalt niveau;

  • At udbrede forskningsbaseret viden om erhvervsliv og politik til den brede offentlighed i Danmark såvel som internationalt.

 

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 28/02/2022