DBP’s Politisk Økonomi gruppe (PEG) beskæftiger sig med de politiske kræfter, der påvirker fremkomsten, opretholdelsen og forandringen af markeder, med styringen af det internationale erhvervsliv og med de magtdynamikker, der former globale værdi- og formuekæder. Vi fokuserer på de forskellige former for netværk, som betinger den politiske økonomi, og på eliters og eksperters rolle i sådanne netværk. Vi er særligt interesseret i, hvordan idéer, viden og diskurser informerer interesser, hvordan interesser påvirker politikker, og hvordan materielle ressourcer (om)fordeles mellem forskellige socioøkonomiske grupperinger. Vores forskning kombinerer fire felter: komparativ politisk økonomi, økonomisk sociologi, økonomisk geografi og international politisk økonomi.


PEG bygger på forskellige teoretiske perspektiver og gruppens medlemmer anvender en bred vifte af både kvalitative og kvantitative metoder. Vi benytter os ofte af interviews og deltagerobservation som redskaber til dataindsamling, og har desuden interesse i software-baserede metoder - herunder blandt andet indholds-, netværks- og sekvensanalyse.
  

Professorer: Leonard Seabrooke, Morten Ougaard, Stefano Ponte

Lektorer: Antje Vetterlein, Sine Nørholm Just, Duncan Wigan, Eleni Tsingou, Stine Haakonsson, Martin Bæk Carstensen, Hubert Buch-Hansen, Cornel Ban

Adjunkter: Lasse Folke Henriksen, Christoph Houmann Ellersgaard, Andreas Møller Mulvad, Anton Grau Larsen

Ph.D´er: Lea Foverskov, Niels Fuglsang, Rasmus Corlin Christensen, Christian Hendriksen, Saila Stausholm, Sara Dahlman, Dimitra Makri Andersen, Nicholas Haagensen, Jacob Hasselbalch, Lars Oehler, Andreas Dimmelmeier

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 21/02/2018