Comparative and European Public Policy

Forskningstemaet komparativ og europæisk offentlig politik beskæftiger sig med forskningsaktiviteter inden for følgende fag- og delområder: komparativ offentlig politik, offentlig politik i EU, offentlig ledelse, komparativ politik, komparativ analyse af velfærdsstaten og positiv politisk økonomi. Gruppen afholder løbende forskningsseminarer, hvor instituttets medarbejdere og eksterne gæster drøfter aktuel forskning. Seminarrækken er åben for indlæg, der baserer sig på mange forskellige kvantitative og kvalitative forskningsmetoder. Forskningstemaets koordinator er Manuele Citi, og følgende medarbejdere er tilknyttet: 

Professorer: Lene Holm Pedersen, Susana Borrás, Mogens Kamp Justesen, Brooke Harrington

Lektorer: Janine Leschke, Manuele Citi, Edward Ashbee

Adjunkter/post doc: Maria Figueroa, Alice Guerra, Jens Olav Dahlgaard, Rasmus Tue Pedersen

Ph.D.ér: Mart Laatsit, Lousie Thorn Bøttkjær, Lasse Bundgaard, Suen Wang, David Howoldt, Tom Wraight

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 22/11/2017