Business and civil society (B&CS)

Der ses i disse år stigende globale og nationale forventninger til både virksomheders og civilsamfundets løsninger på aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Det kræver en nytænkning af organisatoriske former, udfordrer iboende forestillinger om samfundsmæssige grænser og understreger hvordan konkrete rumlige og tidsmæssige forhold mellem offentlige institutioner, virksomheder og civilsamfundet er skabt, udfordret og forandret til at kunne udforme, autorisere og legitimere former for samfundsmæssige konstellationer. Forskningsgruppen under Business and Civil Society (B&CS) sigter efter at forstå og problematisere historiske og nutidige konstellationer gennem grundig granskning af relationer mellem offentlige og private sfærer, herunder offentlige institutioner, virksomheder og civilsamfundet. På nuværende tidspunkt er disse forhold karakteriseret af hybride organisatoriske former, der rykker organisatoriske logikker, magtforhold, ansvarsområder og legitimitet fra én sfære til andre igennem en reproduktion af magtstrukturer. Forskergruppen fokuserer på, hvordan disse hybrider er skabt, fortolket og anfægtet i hverdagens praksis, i samspil med den rolle, de spiller i skabelsen af muligheder for nye sociale praksisser. En grundlæggende udfordring er at undersøge institutioner og samfundsmæssige konstellationers retning og hvordan disse kontinuerligt bliver omformet og udført for at imødekomme de udfordringer regeringer, borgere og selskaber bliver mødt med. 
Vores forskning er i høj grad interdisciplinær og kombinerer forskellige felter såsom historisk sociologi, politisk filosofi, idehistorie, medieforskning, komparativ politisk økonomi, organisations sociologi og økonomisk sociologi.

B&CS er teoretisk pluralistisk og dets medlemmer benytter sig af en stor variation af kvalitative og kvantitative metodiske redskaber.

Koordinator: Lars Bo Kaspersen

Professorer: Anker Brink Lund, Lars Bo Kaspersen

Lektorer: Liv Egholm, Joachim Lund

Adjunkter/post doc.: Maj Lervad Grasten, Mathias Hein Jessen, Andreas Møller Mulvad, Magnus Paulsen Hansen,

Ph.D.: Sara Dahlman, Dimitra Makri Andersen, Markus Lantz

 

 

 

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 21/02/2018