Department of Business and Politics

Forskning

The Department of Business and Politics is an interdisciplinary department conducting research on a number of themes located at the interface between the world of business and the world of national and international politics.

 

Forskning

Forskning - Organisation

Instituttet har omkring 50 fuldtidsansatte forskere, heriblandt 15 Ph.D.-kandidater. Det har også et vist antal deltidsgæsteforelæsere, som repræsenterer det bedste inden for international forskning. Et væsentligt antal forskere tilbringer hvert år deres forskningssabbat som gæster ved instituttet. Flere adjungerede forelæsere fra erhvervslivet og politiske institutioner er ligeledes tilknyttet instituttet.
Instituttet er i høj grad internationalt med forskere fra omkring 10 forskellige nationaliteter. Det repræsenterer således et levende forskningsfællesskab af unge og tilsluttede forskere med stærke internationale bånd. Instituttet har ligeledes siden oprettelsen udviklet et stort antal internationale forskningssamarbejdsaftaler, eksemplificeret ved de mange internationale forskningsprojekter som tiltrækker eksterne midler og de venskabelige samarbejdsforbindelser som vort forskningsfakultet opretholder med ledende universiteter overalt i verden.


 
Forskning - Felt og Formidling

Instituttet har til formål at fastholde sin spidsposition i forskning inden for de ovennævnte områder med særlig vægt lagt på at bidrage til den teoretiske udvikling inden for hvert enkelt område og at frembringe originale empiriske resultater. Begge aspekter har til formål at fremme viden inden for de forskellige dimensioner af grænsefladen mellem erhvervsliv og politik. I lys af dette formål, søger instituttet bestandigt at styrke dets kompetencer inden for en bred vifte af forskningsmetoder.
Endelig er instituttet helt of fuldt indstillet på at frembringe forskningsresultater med social relevans og med svar på samfundsmæssige behov. Instituttets forskere er således i fortsat dialog med repræsentanter for samfundet og erhvervslivet vedrørende relevante forskningsspørgsmål, og de søger at formidle resultaterne af deres forskning på bredest mulig vis.
 

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 05/01/2023