Udelukker konkurrencestaten velfærdsstaten?

Ove K. Pedersens seminar i rækken af SONIC seminarer, som medlemmer af forskerholdet under overskriften "Danmark i en Global Verden: Institutionel competitiveness" afholder i efteråret.

Tirsdag, 17 december, 2013 - 16:00 to 17:30

Udelukker konkurrencestaten velfærdsstaten?

            
 
”Jeg tror på konkurrencestaten som den moderne velfærdsstat.” Sådan sagde Finansminister Bjarne Corydon i sommers som optakt til de igangværende finanslovsforhandlinger. Udtalelsen blev af flere kommentatorer udlagt som Danmarks mest magtfulde mands bud på en ny socialdemokratisk fortælling. 
Debatten siden har dog rejst flere spørgsmål end den har givet svar. Hvad er en konkurrencestat? Hvordan konkurrerer den? Og med hvilket formål? Hvilken type konkurrencestat er Danmark ved at udvikle? Og udelukker konkurrencestaten velfærdsstaten? 
 
Netop de spørgsmål har et hold fremtrædende danske og internationale samfundsforskere undersøgt i det hidtil mest omfattende forskningsprojekt om konkurrencestater. Som markering af afslutningen på projektet diskuterer professor Ove K. Pedersen den danske konkurrencestat i relation til velfærdsstatens fremtid med finansminister Bjarne Corydon.
 
Som optakt til debatten vil Ove K. Pedersen i en forelæsning analysere forholdet mellem konkurrencestaten og den traditionelle velfærdsstat. Særligt vil han påvise, at den danske konkurrencestat - som en af de få i verden - stadig er en velfærdsstat men i øvrigt udfører velfærdsopgaver med langt større effektivitet og kvalitet end efterkrigstidens velfærdsstat.  
 
Arrangementet er åbent for alle interesserede, men på grund af et begrænset antal pladser anbefales, at tilmelding sker på dette link.  Pladser fordeles ud fra først-til-mølle-princippet.
 
Date: December 17
Time: 16.00-17.30
Location: Carlsberg Group Auditoriet (SP202) Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg

 

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 17/12/2017