Lita Lundquist´s afskedsforelæsning


 
Fredag, 22 november, 2013 - 15:30 to 16:30

Lita Lundquist´s afskedsforelæsning: Sprog, tekst og den danske model. Er der en sammenhæng?

Lita Lundquist tager med udgangen af 2013 sin afsked efter godt 38 år på HHK/CBS. Hun har fra dag ét siden sin ansættelse på Institut for Fransk, Italiensk og Russisk, beskæftiget sig med sprog og tekster og har gennem årene på skiftende sproginstitutter bidraget internationalt til forskningen i tekstlingvistik, erhvervssprog og oversættelsesteori. Efter sin tilknytning til Department of Business and Politics i 2008 har hun med fokus på humor i business and politics inddraget teorier om kultur, samfund og den danske model for at udvide tekstlingvistikkens område og koble erhvervssproglig forskning med det omgivende samfund. Lige nu er Lita i gang med et projekt om sammenligning af brug – og tolkning – af humor blandt danske og franske politikere i Europa Parlamentet.

Tilmelding til Mette Grue Nielsen mgn.dbp@cbs.dk, senest d. 20. november

Dato:    22. november
Tid:    15.30-16.30 med efterfølgende reception
Lokation:    PHRS20, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 08/10/2019