Farvel til Flexicurity?: Finanskrisens konsekvenser for det danske arbejdsmarked

Søren Kaj Andersens seminar i rækken af SONIC seminarer, som medlemmer af forskerholdet under overskriften "Danmark i en Global Verden: Institutionel competitiveness" afholder i efteråret.

 
Onsdag, 20 november, 2013 - 16:00 to 17:30

Farvel til Flexicurity?: Finanskrisens konsekvenser for det danske arbejdsmarked

Debat med Søren Kaj Andersen, FAOS, cheføkonom Jan Kæraa Rasmussen, LO, og vicedirektør Fini Beilin, DA.

”Jeg tror på konkurrencestaten som den moderne velfærdsstat.” Sådan sagde finansminister Bjarne Corydon i sommers. Udtalelsen blev af flere kommentatorer udlagt som Danmarks mest magtfulde mands bud på en ny socialdemokratisk fortælling. Og siden har debatten raset. By-, Bolig og Landdistrikt-minister Carsten Hansen ”brød sig ikke om ordet”, imens leder af det Konservative Folkeparti Lars Barfoed omvendt hilste konkurrencestaten velkommen. Forfatter Carsten Jensen forudså endda at Helle-Thorning Schmidt ville gå over i historien som den sidste socialdemokratiske statsminister, hvis konkurrencestaten blev en realitet.

Debatten har dog rejst flere spørgsmål end svar. Hvad er en konkurrencestat? Hvordan konkurrerer den? På hvilke vilkår? Og med hvilket formål? Hvilken form for konkurrencestat er Danmark ved at udvikle? Og udelukker konkurrencestaten velfærdsstaten? Netop de spørgsmål har et hold af Danmarks førende samfundsforskere undersøgt i et af de hidtil mest omfattende danske forskningsprojekter om konkurrencestater. I efteråret løfter de for første gang sløret for deres resultater i samtale med en række toneangivende debattører og meningsdannere. Og du er inviteret til at deltage.

I efterårets tredje foredrag vil lektor og centerleder, Søren Kaj Andersen, FAOS drøfte fremtidsperspektiverne for den danske flexicurity-model i dialog med cheføkonom Jan Kæraa Rasmussen, LO og vicedirektør Fini Beilin, DA. Tidligere er flexicurity blevet fremhævet internationalt som et eksempel til efterfølgelse. Men med finanskrisens udbrud samt en øget tilstrømning af østeuropæisk arbejdskraft synes modellen at komme under stigende pres. I debatten vil parterne diskutere om flexicurity udgør et overstået kapitel, og hvordan arbejdsmarkedsreguleringen medvirker til at styrke konkurrenceevnen. 

Pladserne fordeles ud fra først-til-mølle-princippet.  

 
Sidst opdateret: Department of Business and Politics // 17/12/2017