Center for Skole- og Velfærdsledelse

MPG - Master of Public Governance

Master of Public Governance (MPG) er en fleksibel masteruddannelse, der fagligt matcher de krav, der er til offentlig ledelse i dag. MPG er udviklet i kølvandet på trepartsaftalen på det offentlige arbejdsmarked i 2007 og de første studerende startede i efteråret 2009. Der er nu omkring 600 studerende, der følger et eller flere moduler på MPG i København. MPG fokuserer på det ledelsesfaglige område herunder det personlige lederskab og en hel masteruddannelse kan gennemføres på to til seks år.
 
Her i København udbyder Copenhagen Business School (CBS) og Københavns Universitet (KU) i samarbejde MPG. Aalborg Universitet er teknisk partner på uddannelsen.

Du kan læse mere om MPG her.