Louise Fjord Kjærsgaard har fået udgivet sin bog ‘Den skatteretlige omgåelsesklausul'


 

.
21/09/2021

Louise Fjord Kjærsgaard, som netop har afleveret Ph.d i skatteret ved CBS LAW, har sammen med Michael Tell fra CBS og kollega fra CORIT, Jakob Bundgaard, netop udgivet bogen ‘Den skatteretlige omgåelsesklausul'.

Bogen behandler misbrug og omgåelse i skatteretten med hovedvægten på den nye bestemmelse i ligningslovens § 3. Formålet er at undersøge de praktiske og juridiske implikationer for dansk og internationalt orienterede virksomheder.

I bogen tages der stilling til betingelserne for anvendelse af bestemmelsen og de juridiske problemstillinger forbundet hermed vurderes, herunder samspillet med EU-retten.

Endelig indeholder bogen en illustration af det praktiske anvendelsesområde gennem et betydeligt antal konkrete eksempler.

Bogen er på dansk og kan findes på ExTuto: https://lnkd.in/eg2yi8Kp.

Sidst opdateret: CBS LAW // 21/09/2021